Tìm kiếm
Có 599 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN KHáNH NAM NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-498 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hảo
Địa chỉ: Phố 1B, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp Linh Anh Tại Ninh Bình

Mã số thuế: 0102607354-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
Địa chỉ: Thôn Thuần Đầu, Xã Khánh Hòa, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY TNHH NVT VIệT NAM

Mã số thuế: 0104613018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toại
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Công Nghệ Thăng Long Tại Ninh Bình

Mã số thuế: 0104957280-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiển
Địa chỉ: Đường 10B, Xóm Vân Lai, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NHâN VIệT TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0105836916-006 - Người đại diện pháp luật: Vũ Phước Lộc
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Khánh Hội, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC QUốC Tế LONG HưNG TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0106106077-004 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Kiều Anh
Địa chỉ: Xóm Ba Hàng, Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ TOKAI VIệT NHậT

Mã số thuế: 0106153687-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY TNHH SALINK VIệT NAM

Mã số thuế: 0107169104 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hiền
Địa chỉ: xóm 6, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY TNHH TổNG HợP BEEMO VIệT NAM

Mã số thuế: 0107258442 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 19, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY TNHH THIếT Bị CôNG NGHệ Số - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0107263019-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Mẫn
Địa chỉ: Phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Trung tâm kỹ năng sống SUDULKI EDU số 2

Mã số thuế: 0107331371-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thùy Linh
Địa chỉ: số 660 đường Lê Thánh Tông, phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ĐầU Tư HOA VIệT

Mã số thuế: 0107611435 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tùng
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Khánh Nhạc, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HươNG TRườNG GIANG

Mã số thuế: 0108041273 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT XUấT NHậP KHẩU ABP VIệT NAM

Mã số thuế: 0108052130 - Người đại diện pháp luật: Trang Tuyết Ngọc
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN KíNH THăNG LONG 2 - TLG

Mã số thuế: 0108645123 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền
Địa chỉ: Số nhà 28, Xóm 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HảI HOàNG TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0200564130-001 - Người đại diện pháp luật: Quách Thị Lan Phương
Địa chỉ: Xóm 10A, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Lắp Việt Nam Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0201179773-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm 3C, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU TRườNG PHú - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0201864088-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Nin
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN YêN KHáNH - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0303955129-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phú THượng, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU THáI SơN B.Q.P TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0311844648-002 - Người đại diện pháp luật: Lương Thị Hồng Gấm
Địa chỉ: Thôn Phú Thượng, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình