Tìm kiếm
Có 126 kết quả tìm kiếm
Ban quản lý điều hành và XD dự án đường Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100108247-012 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm 4, tổ 7, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN A LướI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100686174-256 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tân
Địa chỉ: 187 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vạn Phát

Mã số thuế: 0102595878-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Nhâm I, , Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Nhà Máy Thủy Điện A Lưới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung

Mã số thuế: 0400477830-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Quý Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn A Rom, Xã Hồng Hạ, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới

Mã số thuế: 3300101420 - Người đại diện pháp luật: Văn Thân
Địa chỉ: Bốt Đỏ, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Bạch

Mã số thuế: 3300183737 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bạch
Địa chỉ: Chợ A Lưới, Thị trấn A Lưới, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

UBND Xã Hồng Thuỷ

Mã số thuế: 3300306386 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hồng Thủy, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

UBND xã ARoàng

Mã số thuế: 3300306403 - Người đại diện pháp luật: Hồ A Lua
Địa chỉ: UBND xã ARoàng, Xã A Roằng, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huyên ánh

Mã số thuế: 3300329496 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyên
Địa chỉ: 288 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG TâN KHANG

Mã số thuế: 3300329506 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG HảI LONG

Mã số thuế: 3300329859 - Người đại diện pháp luật: Vương Quốc Bảy
Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Sơn Thủy, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Ban Quản Lý Khu Bảo Tồn Sao La

Mã số thuế: 3300337641-018 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Hợp, , Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Trung Tâm Y tế A lưới

Mã số thuế: 3300343469 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn A lưới, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TUấN TâM

Mã số thuế: 3300344021 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Tâm
Địa chỉ: Số 252 Hồ Chí Minh,Tổ 9,Tổ dân phố 6, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG A LướI

Mã số thuế: 3300357895 - Người đại diện pháp luật: Lê Chiêu Hoàng
Địa chỉ: Cụm 4, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Công ty TNHH một thành viên Thanh Bình An

Mã số thuế: 3300358296 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Phượng
Địa chỉ: TDP 4, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Công ty TNHH Phồn Vinh

Mã số thuế: 3300363320 - Người đại diện pháp luật: TRần Phồn
Địa chỉ: Tổ 3 Cụm 1, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Và Xây Dựng Tân Bửu

Mã số thuế: 3300366233 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Bửu
Địa chỉ: 271 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Phát

Mã số thuế: 3300371642 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quảng
Địa chỉ: 282 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Công ty TNHH Xuân Thành

Mã số thuế: 3300372893 - Người đại diện pháp luật: Phan Tăng Tuấn
Địa chỉ: Tổ 3, Cụm 2 Thị trấn A Lưới, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế