Tìm kiếm
Có 291 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TậP ĐOàN DệT MAY VIệT NAM - NHà MáY MAY VINATEX KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100100008-048 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Thiên
Địa chỉ: Ngã Ba Lộ Quẹo, ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH Gò QUAO

Mã số thuế: 0301103908-210 - Người đại diện pháp luật: Lạc Hoài Phong
Địa chỉ: Số 94, đường 3/2, khu phố Phước Trung 2, Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TOàN LộC TạI Gò QUAO - KIêN GIANG

Mã số thuế: 0301790859-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Gia Anh
Địa chỉ: Lô B2, đường số 3, Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam, Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TổNG CôNG TY DệT MAY MIềN NAM - VINATEX - NHà MáY MAY VINATEX KIêN GIANG

Mã số thuế: 0313767685-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Ngã ba lộ quẹo, ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN RượU ANH EM CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0315683649-001 - Người đại diện pháp luật: Đổ Thị Kim Loan
Địa chỉ: Số nhà 43, ấp 3, Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CôNG TY TNHH TèO VIETNAM

Mã số thuế: 0315839624 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn No
Địa chỉ: 191 ấp Phước Bình, Xã Vĩnh Phước A, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

XN Xây Dựng Thủy Lợi Tài Nguyên

Mã số thuế: 1700006351 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiếm
Địa chỉ: 21 ấp Phước Trung - TT Gò Quao, , Huyện Gò Quao, Kiên Giang

Chi Cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao

Mã số thuế: 1700007034-007 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Nhất
Địa chỉ: Khu Phố Phước Hưng I, Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CHI NHáNH I CôNG TY TNHH ĐOàN THịNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 1700024826-003 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Thoảng
Địa chỉ: Tổ 9, ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THếN

Mã số thuế: 1700144915 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thắng Đình
Địa chỉ: Số 199, đường 30/4, khu phố Phước Hưng 1, Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DNTN Hai Cười

Mã số thuế: 1700155949 - Người đại diện pháp luật: Danh Thời
Địa chỉ: Số 3, ấp Thạnh Hòa I, Xã Thuỷ Liễu, , Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DNTN Kim Lam

Mã số thuế: 1700160836 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Lam
Địa chỉ: 26 ấp Thắng Lợi - Xã Vĩnh Thắng, , Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DNTN Trí Tâm

Mã số thuế: 1700165640 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Tổ 10 - ấp An Phong - Xã Định An, , Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN BA TâM

Mã số thuế: 1700167373 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hai
Địa chỉ: Số 129, ấp An Minh, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DươNG KIM Có

Mã số thuế: 1700181748 - Người đại diện pháp luật: Dương Kim Có
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Châu Thành, Xã Thủy Liễu, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Tiếp

Mã số thuế: 1700182170 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tiếp
Địa chỉ: Số 229, ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Tiếp

Mã số thuế: 1700182170-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tiếp
Địa chỉ: Số 50, ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Kỳ

Mã số thuế: 1700182445 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lành
Địa chỉ: Số 76, ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Vĩnh

Mã số thuế: 1700184001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vĩnh
Địa chỉ: Số 31A, ấp Phước Trung 1, Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Đào

Mã số thuế: 1700184097 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Kỉnh
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Văn Tiền, Khu phố Phước Trung I, Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Kiên Giang