Tìm kiếm
Có 488 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NINH PHướC NINH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-690 - Người đại diện pháp luật: Trượng Xuân Vân
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH ĐạI HOàNG Hà - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0100777047-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Ngàn Chi
Địa chỉ: Thôn Hậu Sanh, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Công Ty TNHH Mỹ Thuật Mbb

Mã số thuế: 0102201435 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoà Bình
Địa chỉ: Khu phố Mỹ Nghiệp, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và ĐầU Tư CHợ LớN (CHOLIMEX) - TRUNG TâM TôM GIốNG CHOLIMEX

Mã số thuế: 0301307933-013 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Lô B, khu sản xuất tôm giống, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CHI NHáNH NINH THUậN CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG Và THươNG MạI TIêN TIếN

Mã số thuế: 0303598300-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Tuấn Tú, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Long

Mã số thuế: 0310151626-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Tươi
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT Cơ KHí XâY DựNG TIếN PHáT-CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0311225687-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Triêm
Địa chỉ: Thôn Tuấn Tú, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Aquamekong Tại Ninh Thuận

Mã số thuế: 0312398643-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Lộc
Địa chỉ: Lô 83, thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Lộc Nhiên-Chi Nhánh Ninh Thuận

Mã số thuế: 0312741902-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Thành Hải
Địa chỉ: Lô 87 khu sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Bá Hùng

Mã số thuế: 0313139810-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tài
Địa chỉ: Thôn Phước Thiện 1, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH WORLDWIDE WEST VIETNAM

Mã số thuế: 0313661939 - Người đại diện pháp luật: Stephen Robert Christensen
Địa chỉ: thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CHI NHáNH NINH THUậN CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP TIêN TIếN

Mã số thuế: 0314874231-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phát
Địa chỉ: Thôn Tuấn Tú, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH ASIA SEED VIệT NAM

Mã số thuế: 0315239955 - Người đại diện pháp luật: Yoon Jongsheel
Địa chỉ: Thôn Hậu Sanh, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BILLION FARM TạI PHAN RANG

Mã số thuế: 0315321430-001 - Người đại diện pháp luật: Mongkonrat Chanat
Địa chỉ: Số 89 Khu sản xuất tôm giống Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GROW HEALTH - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0315356112-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN TIẾN QUANG
Địa chỉ: Khu Sản xuất và Kiểm định Giống thủy sản tập trung, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN TôM GIốNG Số 1 - CHI NHáNH NINH THUậN.

Mã số thuế: 1702181503-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN THƠ
Địa chỉ: Lô 22-23 Khu kiểm định giống thủy sản An Hải, Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TôM GIốNG LONG QUI - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 1801481360-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ CHUNG
Địa chỉ: Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN NôNG NGHIệP - THủY SảN BạC LIêU CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 1900611934-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Vinh
Địa chỉ: Lô 77, Khu sản xuất giống thủy sản tập trung, Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Tm Dv An Nam Tôm

Mã số thuế: 2200679914-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Cường
Địa chỉ: Lô 13 Thôn Hoà Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TôM GIốNG TRầN HậU ĐIểN CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 3400321638-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Hậu Điển
Địa chỉ: Lô 9, Khu kiểm định & sản xuất giống tập trung, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận