Tìm kiếm
Có 300 kết quả tìm kiếm
KCN PHONG ĐIềN - CôNG TY KINH DOANH BấT ĐộNG SảN VIGLACERA

Mã số thuế: 0100108173-030 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Văn phòng KCN, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Công Nghệ Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0100108416-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHONG ĐIềN THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100686174-259 - Người đại diện pháp luật: Lê Phước Hưởng
Địa chỉ: 126 Phò Trạch, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG, THươNG MạI Và CôNG NGHệ Hà NộI - CHI NHáNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0101452901-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Viết Dũng
Địa chỉ: Số 285 đường Phò Trạch, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & Tư VấN XâY DựNG NAM TRUNG - CHI NHáNH TạI TỉNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0310659963-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Lâm
Địa chỉ: Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nhân Nhật Quang Tại Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0312583780-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Thông
Địa chỉ: Đường Phò Trạch, thôn Trạch Thượng 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN FOCOCEV VIệT NAM - NHà MáY TINH BộT SắN THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0400101588-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hưng
Địa chỉ: Thôn Đông An, Xã Phong An, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH TâM

Mã số thuế: 0400380966 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Minh Tâm
Địa chỉ: Thôn Thượng Hòa, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH THANH HUYềN CHI NHáNH TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0400445229-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRầN NGUYễN HạO LONG TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0401755336-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Lâm
Địa chỉ: Thôn Thanh Hương Tây, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG SGR - CHI NHáNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 3002138351-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Thôn Bắc Triều Vịnh, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Y Trường Lưu Thủy Tại Phong Điền

Mã số thuế: 3200400089-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Dũng
Địa chỉ: Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NHà NướC MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 3300100755 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Đãi
Địa chỉ: Số 370 đường Phò Trạch, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hàng Vàng Ngọc Châu

Mã số thuế: 3300103770 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu Huyền
Địa chỉ: Chợ an Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

DNTN Hoàng Phước Chỉ

Mã số thuế: 3300202179 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Phước Chỉ
Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, , Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XUâN HIềN

Mã số thuế: 3300204680 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nguộc
Địa chỉ: Thôn Cao Ban, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN CườNG HươNG

Mã số thuế: 3300207924 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, Xã Phong An, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế - Cơ sở 2

Mã số thuế: 3300269409-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Như Hiệp
Địa chỉ: Thôn Thượng An, Xã Phong An, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hàng Vàng Chuẩn Ngọc

Mã số thuế: 3300297759 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hai
Địa chỉ: Thôn Trạch Thượng 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

UBND Xã Phong Hiền

Mã số thuế: 3300301268 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thiện
Địa chỉ: UBND Xã Phong Hiền, , Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế