Tìm kiếm
Có 483 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TáNH LINH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-279 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hội
Địa chỉ: 445 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Khách Sạn Kinh Doanh Nhà Việt Tài

Mã số thuế: 0301415946-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thành Quí
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Trang Trại Minh Tâm

Mã số thuế: 0301419764-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Triệu
Địa chỉ: Xã Suối Kiết, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Viện Công Nghệ Xây Dựng Cầu Đường Phía Nam

Mã số thuế: 0301481120 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hà
Địa chỉ: Số 10, Thôn 3, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH SX & DX TM Hoàng Lương

Mã số thuế: 0302138244-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG MIềN NAM

Mã số thuế: 0302362510 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nuôi
Địa chỉ: Số 10, Thôn 3, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đại Lộc

Mã số thuế: 0302631964-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TRồNG RừNG Và CâY CôNG NGHIệP VIệT Hà

Mã số thuế: 0304675484 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Huê
Địa chỉ: 93 Đường số 8, Thôn 1, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trường Phúc Tại Bình Thuận

Mã số thuế: 0304760108-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đình Phận
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, khu phố Lạc Hà, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Nghiệp Điền Xanh - Xưởng Sản Xuất

Mã số thuế: 0311403474-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trí
Địa chỉ: 426, Xóm 4, Thôn 2, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN NôNG NGHIệP DR ĐấT

Mã số thuế: 0313297158-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THÁI DUY
Địa chỉ: 73C Đường 25/12, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KINH DOANH PHáT TRIểN TRườNG SơN

Mã số thuế: 0313351415 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 872 Trần Hưng Đạo, KP Lạc Hà, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH GIáO DụC NGOạI NGữ âU Mỹ

Mã số thuế: 0314511943-001 - Người đại diện pháp luật: HỒ THỊ KIM TIẾN
Địa chỉ: Số 39 ĐT 717,Xóm 5,Thôn 3, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN THUậN PHONG - CHI NHáNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0315214735-001 - Người đại diện pháp luật: TĂNG THIỆN QUANG
Địa chỉ: Bản 3, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU AUVI

Mã số thuế: 0315423601-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Nga
Địa chỉ: Khu phố Lạc Hóa 2, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà KHU B TRANG TRạI TRồNG TRọT BắC SôNG - CôNG TY CP ĐầU Tư PHươNG NAM

Mã số thuế: 1300498814-009 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Tiếp
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU PHú THọ BìNH THUậN

Mã số thuế: 3400133289 - Người đại diện pháp luật: Võ Công Thọ
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN AN TIếN

Mã số thuế: 3400135864 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thành Tiến
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

DNTN Anh Quân

Mã số thuế: 3400136681 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Bá Quân
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thịnh

Mã số thuế: 3400138657 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hưng
Địa chỉ: Thôn II, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận