Tìm kiếm
Có 521 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI BìN

Mã số thuế: 0100107638-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Bình Đức, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Bình Định

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHù CáT BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-482 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Bàng
Địa chỉ: Số 44A đường 3 Tháng 2, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THUốC THú Y SVT THáI DươNG TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0104586364-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Vinh
Địa chỉ: Khu Tái định cư phía Nam Cầu Kiều An, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MASSCOM VIệT NAM TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0104989010-023 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tá
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PHáT TRIểN DịCH Vụ BIểN XANH - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0106676408-005 - Người đại diện pháp luật: Chu Đức Minh
Địa chỉ: Tầng 1, Cảng Hàng không Phù Cát, Thôn Bình Đức, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SóNG VIệT TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0304994949-009 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Cảng hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Bình Định

Công ty TNHH Thái Trịnh - Chi nhánh Bình Định

Mã số thuế: 0310492418-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuân
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Gò Mít, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ CảNG HàNG KHôNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0313297013-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ: Sân bay Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TEN PRO

Mã số thuế: 0315649775-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huỳnh Tuấn
Địa chỉ: 21C Đường Đinh Bộ Lĩnh, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định

CHI NHáNH YODY BìNH ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG YODY MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0401825424-007 - Người đại diện pháp luật: DƯƠNG THỊ HUYỀN
Địa chỉ: Số nhà 333 đường Quang Trung, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TOàN Mỹ MIềN TRUNG TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4000331827-006 - Người đại diện pháp luật: Ngô Duy Sáng
Địa chỉ: Thôn Phú Kim, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN GAS MIềN TRUNG CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4000354775-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Hội Vân, Xã Cát Hiệp, Huyện Phù Cát, Bình Định

CN Cty CP Đầu tư & Sản xuất Petro Miền Trung tại Bình Định

Mã số thuế: 4000462724-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Hội Vân, Xã Cát Hiệp, Huyện Phù Cát, Bình Định

DNTN Thương mại Mai Trinh

Mã số thuế: 4100151377 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trinh
Địa chỉ: Số 355, đường Quang Trung, khu An Phú, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐặNG QUANG SAO

Mã số thuế: 4100151747 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Sao
Địa chỉ: Thôn An Kiều, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định

DNTN Thương mại Tuấn Phát

Mã số thuế: 4100151793 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Hội Vân, Xã Cát Hiệp, Huyện Phù Cát, Bình Định

DNTN Thương mại Thành Hưng

Mã số thuế: 4100154353 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Hưng
Địa chỉ: Thôn Đại Lợi, Xã Cát Nhơn, , Huyện Phù Cát, Bình Định

DNTN Nam An

Mã số thuế: 4100159062 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn Ngãi An, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, Bình Định

Trung tâm Y tế Phù Cát

Mã số thuế: 4100159827 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Ngô Mây, , Huyện Phù Cát, Bình Định

CN Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam trung bộ-TT Nghiên cứu&Phát triển Cây lâu năm

Mã số thuế: 4100259099-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Hoà Hội, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát, Bình Định