Tìm kiếm
Có 159 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Cù Lao Dung Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100686174-941 - Người đại diện pháp luật: Hồ Anh Hoàng
Địa chỉ: 26 Đoàn Văn Tố, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PHú & EM- CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0303009925-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tường Vân
Địa chỉ: 40 Đồng Khởi, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG XUấT NHậP KHẩU ĐứC PHú THịNH

Mã số thuế: 0303554141-008 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phú
Địa chỉ: TĐ số 950, TBĐ số 1, ấp An Hưng, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TRí HàO

Mã số thuế: 0314487070 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn
Địa chỉ: 172 An Phú, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Vũ

Mã số thuế: 2200100830 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Vũ
Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân

Mã số thuế: 2200100887 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Ngân
Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công ửng

Mã số thuế: 2200101175 - Người đại diện pháp luật: Cô Ngọc ửng
Địa chỉ: ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diệu

Mã số thuế: 2200111769 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hoàng Diệu
Địa chỉ: Số 179 đường Đoàn Thế Trung, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chín Mỹ

Mã số thuế: 2200113068 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chín
Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Hiệp

Mã số thuế: 2200113406 - Người đại diện pháp luật: Lý Công Chiến
Địa chỉ: ấp An Trung, Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Chi cục thuế Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200177576-008 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Năng
Địa chỉ: Cù Lao Dung, , Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Dung

Mã số thuế: 2200208714 - Người đại diện pháp luật: Lâm Văn Tâm
Địa chỉ: ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TâN PHú

Mã số thuế: 2200213048 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Rộng
Địa chỉ: ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Gia Khải

Mã số thuế: 2200221183 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chúng
Địa chỉ: ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu Duy Nguyên

Mã số thuế: 2200225269 - Người đại diện pháp luật: Lâm Hồng Lý
Địa chỉ: ấp An Bình, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

DNTN Đức Phát

Mã số thuế: 2200228372 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mến
Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mai Anh

Mã số thuế: 2200255866 - Người đại diện pháp luật: Phan Lê Vũ Hào Hiệp
Địa chỉ: 60 Hùng Vương, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Khải

Mã số thuế: 2200262341 - Người đại diện pháp luật: Võ Hoàng Khải
Địa chỉ: ấp Văn Sáu, Xã Đại ân 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Hợp tác xã Hoàng Dũng

Mã số thuế: 2200263289 - Người đại diện pháp luật: Trần Thụy Phi Yến
Địa chỉ: Số 567 ấp An Trung, Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TM - DV TâN THáI SơN

Mã số thuế: 2200267156 - Người đại diện pháp luật: Sầm Văn Tân
Địa chỉ: 27 ấp Trương Công Nhựt, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng