Tìm kiếm
Có 2.655 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100108656-023 - Người đại diện pháp luật: Trần Thái Chương
Địa chỉ: Số 14-15, lô BD6 tại khu đô thị PG An Đồng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp

Mã số thuế: 0100529686-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Tiên
Địa chỉ: Km 79 đường 5, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nam Vang Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100598739-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khôi
Địa chỉ: Km 91 đường 5 mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện An Dương Bắc Hải Phòng

Mã số thuế: 0100686174-898 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hải Triều
Địa chỉ: Số 11 đường 351, Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh An Hưng Bắc Hải Phòng

Mã số thuế: 0100686174-912 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chính
Địa chỉ: Thôn Nam Bình, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0101001715-005 - Người đại diện pháp luật: Trương Việt Hưng
Địa chỉ: Số 1027 đường Nguyễn Văn Linh, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Lắp Và Vật Liệu Công Nghiệp Tại Hải Phòng - Nhà Máy Cơ Khí Bình Minh

Mã số thuế: 0101285979-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Trung Thái
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bến Kiền, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ NGọC Hà TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101394777-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trường
Địa chỉ: Km 13, Quốc lộ 5, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GE VIệT NAM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101442678-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thu Trang
Địa chỉ: Lô H1-H6 và F13A, F13B, F14, F15 khu công nghiệp Nomura - Hả, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TổNG HợP Mỹ THịNH TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101522436-005 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tình
Địa chỉ: Km 93 + 500 đường 5 mới Hà Nội - Hải Phòng, Thôn Mỹ Tranh, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật tư nông sản - TBH

Mã số thuế: 0101527970-013 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khiển
Địa chỉ: Thôn Cách thượng - Xã Nam sơn, , Huyện An Dương, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG BáCH HóA - TổNG KHO HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101527970-017 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khiển
Địa chỉ: Thôn Cách Thượng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Thiết Bị Tam Sơn

Mã số thuế: 0101896199-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Trung Thái
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bến Kiền, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI- SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU ĐàI VượNG

Mã số thuế: 0102000915 - Người đại diện pháp luật: Lại Thị Luyến
Địa chỉ: Số 3 Lô 8A PG An Đồng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

CN Công ty cổ phần thương mại Việt Trung Hà Anh tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0102087391-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 62 đường Nguyễn Văn Linh, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HãNG KIểM TOáN Và ĐịNH GIá ASCO TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0102374170-007 - Người đại diện pháp luật: Phan Đăng Khánh
Địa chỉ: Thôn Tất Xứng, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí Hà NộI TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0105029292-021 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất In Hùng Đạt Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0105803928-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Toàn
Địa chỉ: Xóm 1 thôn Do Nha, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN DST Hà NộI - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0105838399-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Chiến Thắng
Địa chỉ: Số 215A đường 208, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI GAS MIềN BắC

Mã số thuế: 0105999759 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Cách Thượng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng