Tìm kiếm
Có 593 kết quả tìm kiếm
TRạM XăNG DầU Số 21 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-047 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Tân Vĩnh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LAO BảO QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-337 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Siêu
Địa chỉ: Số 05 Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HướNG HóA QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-338 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Tình
Địa chỉ: Km 63 Quốc Lộ 9, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Cà PHê MINH TIếN TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0101013887-004 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Cô Nhổi, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Xí Nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Và Xây Dựng Số 5

Mã số thuế: 0101375622-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn Nại Cữu, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Du Lịch Việt Nam Tại Lao Bảo

Mã số thuế: 0101840580-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tín
Địa chỉ: Khách sạn Bảo Sơn, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU PHâN BóN LàO CAI TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0108714391-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Khắc Giáp
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công Ty Cổ Phần - Chi Nhánh Petec Quảng Trị

Mã số thuế: 0300649476-033 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Hồng
Địa chỉ: Làng Cổ Thành, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Đông Dương

Mã số thuế: 0310056203-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Quyền
Địa chỉ: A12, A13 Trung tâm Thương mại Đông Nam á, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG THảO

Mã số thuế: 0310385712 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ba
Địa chỉ: 06/21 Trần Cao Vân, Khóm 4, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CN Công Ty Cổ Phần TM và VT PETROLIMEX Tại Khu TM Lao Bảo

Mã số thuế: 0400332955-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vinh
Địa chỉ: Xã Tân Thành, , Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CHI NHáNH Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG TạI LAO BảO CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG.

Mã số thuế: 0400349194-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thám
Địa chỉ: 11 Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Khách Sạn Mô Na Cô Đà Nẵng Tại Lao Bảo

Mã số thuế: 0401341342-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trọng Thuật
Địa chỉ: Thôn Cổ Thành, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN GIó PHONG NGUYêN

Mã số thuế: 0401994327 - Người đại diện pháp luật: VŨ ÁNH DƯƠNG
Địa chỉ: Số 1, Ngõ 23, Đường Hùng Vương, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN GIó PHONG HUY

Mã số thuế: 0401994334 - Người đại diện pháp luật: VŨ ÁNH DƯƠNG
Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Hướng hoá - ĐaKrông

Mã số thuế: 3200042362 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tuấn
Địa chỉ: Tân Xuyên Tân Hợp, , Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần May Và Thương Mại Quảng Trị

Mã số thuế: 3200042524 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Sơn
Địa chỉ: Khu KT TM đặc biệt Lao bảo, , Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY THươNG MạI QUảNG TRị TạI KHU KINH Tế THươNG MạI ĐặC BIệT LAO

Mã số thuế: 3200042556-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Hiếu
Địa chỉ: Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Thương Mại Quảng Trị - Nhà Máy Tinh Bột Sắn Hướng Hóa

Mã số thuế: 3200042556-019 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thể
Địa chỉ: Km 3, Xã Thuận, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY THươNG MạI QUảNG TRị - KHáCH SạN SEPON

Mã số thuế: 3200042556-022 - Người đại diện pháp luật: Trương Đình Hưng
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị