Tìm kiếm
Có 503 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thanh - Nhà Máy Gốm Xây Dựng Nga Sơn

Mã số thuế: 0100106514-009 - Người đại diện pháp luật: Kiều Xuân Long
Địa chỉ: Thôn Báo Văn, , Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGA SơN BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-503 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Anh
Địa chỉ: Tiểu khu Ba Đình, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phát Triển Quản Lý Đá Đỉnh Vòm Việt Nam Tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0101062919-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giáng Hương
Địa chỉ: Thôn Điền Hộ, Xã Nga Điền, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG DâN DụNG Và THươNG MạI NHậT MINH - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0106804473-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Nguyệt
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và PHáT TRIểN Đô THị á CHâU - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0107300824-001 - Người đại diện pháp luật: MAI VĂN TUYÊN
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nga Tiến, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ MớI NGA SơN

Mã số thuế: 0107496285 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Cường
Địa chỉ: Số 102 Đường Ba Đình, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

VăN PHòNG LUậT Sư TRườNG PHúC - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0107562795-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Dương
Địa chỉ: Xóm2, , Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP Và THươNG MạI DũNG PHáT

Mã số thuế: 0107746182 - Người đại diện pháp luật: Mai Chấn Dũng
Địa chỉ: Thôn Hanh Gia, Xã Nga Giáp, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế Q.U.E.E.N TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0201084183-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Hoài Phi
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Thủy, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN TạI TỉNH THANH HóA

Mã số thuế: 0300649476-048 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thiện
Địa chỉ: Xóm Tứ Thôn, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế KAM FUNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0601119320-001 - Người đại diện pháp luật: Cheung Chi Kwong
Địa chỉ: Cụm tiểu thủ công nghiệp Nga Sơn, Tiểu khu Thắng Thịnh, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Tú Chi Nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 2700279417-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tiềm
Địa chỉ: Xóm 2, , Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MAY XUấT KHẩU HMT

Mã số thuế: 2700701540-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nga Thành, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nga Sơn

Mã số thuế: 2800117843 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Chính
Địa chỉ: Khu làng nghề, xóm 4, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thanh Thanh

Mã số thuế: 2800374618 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thọ Thanh
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Thọ Thanh xóm 8, , Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Quỹ Tín dụng nhân dân Nga Mỹ

Mã số thuế: 2800440934 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nghiêm
Địa chỉ: Xóm 3- Xã Nga Mỹ, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nga Hải

Mã số thuế: 2800441504 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợi
Địa chỉ: Xã Nga Hải, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Xí Nghiệp Huy Hoàng

Mã số thuế: 2800484459 - Người đại diện pháp luật: Dương Đình Dịu
Địa chỉ: Xã Nga Liên, Xã Nga Liên, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Doanh nghiệp tư nhân Văn Thuyên

Mã số thuế: 2800538496 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuyên
Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Nga Yên, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Doanh nghiệp tư nhân Liên Doanh

Mã số thuế: 2800565027 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Liên
Địa chỉ: 40 TK Ba Đình, , Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá