Tìm kiếm
Có 2.473 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100106352-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Bùi Tâm
Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Chi nhánh công ty TNHH đầu tư khoáng sản Tâm Phúc Thịnh tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100254463-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Viện
Địa chỉ: Thôn Bạch đằng - Xã Lưu kỳ, , Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thuỷ Nguyên Bắc Hải Phòng

Mã số thuế: 0100686174-902 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyền
Địa chỉ: Số 09 đường Đà Nẵng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Ngũ Lão Bắc Hải Phòng

Mã số thuế: 0100686174-903 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Khanh
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Kỳ SơN BắC HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-904 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CHI NHáNH TạI HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI CITICOM

Mã số thuế: 0101370014-008 - Người đại diện pháp luật: LÊ PHỤNG QUANG
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KEIN HING MURAMOTO (VIệT NAM) TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101416734-001 - Người đại diện pháp luật: Yap Toon Choy
Địa chỉ: Số 109, đường số 12, Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP, Xã Trung Hà, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 36 - BếP ăN TậP THể - CôNG TY TNHH DịCH Vụ ăN UốNG BA SAO

Mã số thuế: 0101606703-014 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Thúy Hà
Địa chỉ: NX D8 D9, RBF II,lô P1SP1B lô IN3-8*A IN3-8*B KĐT CN DV VSIP, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Công Ty TNHH Đại Hùng Minh

Mã số thuế: 0101946964 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Quang
Địa chỉ: Số 140 đường Bạch Đằng 2, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư MEKONGINDO - CHI NHáNH THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 0102728133-004 - Người đại diện pháp luật: Karan Goenka
Địa chỉ: Ngã ba Cống Chu, Xã Kênh Giang, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI HOàNG THảO LâM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0103251213-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thăng
Địa chỉ: Phía Đông Cầu Đá Bạc, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CôNG TY TNHH QUốC Tế TăNG THàNH CôNG

Mã số thuế: 0104037879 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Tùng Dương
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Toán, Thôn An Hòa, Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN KHảO SáT Và ĐO ĐạC Hà ĐôNG - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0104228739-002 - Người đại diện pháp luật: Cao Hải Nam
Địa chỉ: Số 35 đường Đà Nẵng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Hvc Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0104606490-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Huy Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhân Phương

Mã số thuế: 0104763052 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhân
Địa chỉ: Xóm Chùa (tại nhà ông Nguyễn Anh Huỳnh), Xã Kênh Giang, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TNHH MộT THàNH VIêN TìNH THươNG - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0104971045-026 - Người đại diện pháp luật: Lê Khắc Hệ
Địa chỉ: Số 35 đường Đà Nẵng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư THươNG MạI TRườNG THịNH

Mã số thuế: 0105197152 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Hậu
Địa chỉ: Số 98 Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRUNG TâM DDS - DưỡNG SINH TRườNG AN LạC - CHI NHáNH A35 - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và Hỗ TRợ NGHề VIệ

Mã số thuế: 0105935681-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Thiêm
Địa chỉ: Thôn Hữu Quan, Xóm Đông Nhà Thờ, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BKT

Mã số thuế: 0106123298-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Hiệp
Địa chỉ: Lô BB2, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và Tư VấN THIếT Kế THịNH LợI

Mã số thuế: 0106410510 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 27 Phố Mới, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng