Tìm kiếm
Có 577 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HươNG SơN Hà TĩNH (CHUYểN Đ

Mã số thuế: 0100686174-136 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Ngân Bích
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY SơN Hà TĩNH ( CHUYểN ĐổI Từ C

Mã số thuế: 0100686174-137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lương
Địa chỉ: Xóm khí Tượng, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI SảN XUấT THựC PHẩM Hà NộI CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0103025221-003 - Người đại diện pháp luật: Thang Thanh Hoa
Địa chỉ: (Nhà máy chế biến thịt thỏ) Xóm 3, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thuỷ Linh - Chi Nhánh Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0104234595-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Nguyện
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tổng Hợp Quý Gia Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0105929335-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Lợi
Địa chỉ: Thôn Hải Thượng, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH MIễN THUế LTT TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0108290368-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Tuấn Anh
Địa chỉ: Nhà liên hợp cửa khẩu Quốc tế Cầu treo kết hợp Quốc Môn - KK, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN MIễN THUế HALO - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0108720211-004 - Người đại diện pháp luật: Phan Tuấn Anh
Địa chỉ: Nhà Liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc Môn, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CHI NHáNH Hà TĩNH - CôNG TY TNHH HòA ĐINH LăNG

Mã số thuế: 2802521963-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Thường, thôn Kim Thành, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

KHU DU LịCH SINH THáI NướC KHOáNG NóNG SơN KIM CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH TRườNG SơN - COECCO

Mã số thuế: 2900793002-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyên Thái Đồng
Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim, Nước Sốt, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THIêN PHú LộC

Mã số thuế: 2901276825 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tài
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIêN PHú LộC TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 2901276825-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tài
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH ELITE VINH - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 2901899114-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ THỊ HỒNG THÁI
Địa chỉ: Số 186, đường Lê Lợi, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP Và DịCH Vụ HươNG SơN

Mã số thuế: 3000100137 - Người đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Bính
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Giang

Mã số thuế: 3000164532 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3-Xã Sơn Giang, , Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Trung

Mã số thuế: 3000164613 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 8 -Xã Sơn Trung, , Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Hà

Mã số thuế: 3000164645 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 5-Xã Sơn Hà, , Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Mỹ

Mã số thuế: 3000164684 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Mỹ, , Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Thịnh

Mã số thuế: 3000164719 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Huu Dong
Địa chỉ: Xóm Tân Thượng-, , Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Tiến

Mã số thuế: 3000164927 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 6- Xã Sơn Tiến, , Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Lễ

Mã số thuế: 3000164934 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 6- Xã Sơn Lễ, , Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh