Tìm kiếm
Có 501 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH CHâU ĐốC

Mã số thuế: 0100111948-111 - Người đại diện pháp luật: Phan Quốc Khải
Địa chỉ: Số 70 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH CHâU ĐốC

Mã số thuế: 0100112437-043 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Hưng
Địa chỉ: Số 20 Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC AN GIANG

Mã số thuế: 0100150619-100 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tín
Địa chỉ: Số 14 Quang Trung, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH THàNH PHố CHâU ĐốC AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-761 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Bích Lan
Địa chỉ: Số 24-26 Quang Trung, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU LươNG THựC - THựC PHẩM Hà NộI TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0101118079-012 - Người đại diện pháp luật: Vũ Chí Dũng
Địa chỉ: Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, An Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN HàNG HảI VIệT NAM - CHI NHáNH CHâU ĐốC

Mã số thuế: 0200124891-069 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Liêu
Địa chỉ: đường Trưng Nữ Vương nối dài, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Điện Tử Tin Học Viễn Thông-Trung Tâm Truyền Hình Cáp Vctv Châu Đốc

Mã số thuế: 0200585282-012 - Người đại diện pháp luật: Mạch Kiến Trung
Địa chỉ: Số 231 Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang

Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh - Co.opmart Châu Đốc

Mã số thuế: 0301175691-029 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 21, Khóm Châu Quới 3, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY THêU GIàY AN PHướC

Mã số thuế: 0301241545-082 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỌ HÀ
Địa chỉ: 185 Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHáCH SạN TOàN á CHâU-KHáCH SạN THELUXE TạI CHâU ĐốC

Mã số thuế: 0301326809-005 - Người đại diện pháp luật: Trang Hồng Thái
Địa chỉ: 394-396 Tân Lộ Kiều Lương, Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRUYềN HìNH CáP SAIGONTOURIST - TỉNH AN GIANG

Mã số thuế: 0301463315-068 - Người đại diện pháp luật: Lâm Văn Tính
Địa chỉ: Số 68 Nguyễn Tri Phương, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CôNG TY Cổ PHầN MGA VIệT NAM - CHI NHáNH AN GIANG

Mã số thuế: 0301477050-007 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Tây 3, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH CHâU ĐốC

Mã số thuế: 0302567652-090 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Trúc Linh
Địa chỉ: Số 142 Lê Lợi, Khóm Châu Quới 2, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC THáI AN TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0305483288-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong
Địa chỉ: Số 03, đường Cư Xá Sân Vận Động, Khóm Châu Quới 3, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tân Đại Dương Cửa Hàng Cồn Tiên

Mã số thuế: 0305581045-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Ngân
Địa chỉ: Số 74 Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nam Việt Thái Sơn Tại An Giang

Mã số thuế: 0309134376-001 - Người đại diện pháp luật: Mã Thanh
Địa chỉ: Số 115 Cử Trị, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MARINA SàI GòN TạI CHâU ĐốC

Mã số thuế: 0309959842-001 - Người đại diện pháp luật: Lục Phương Tú Anh
Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng nối dài, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ THựC PHẩM GOLDSTAR TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0312547655-019 - Người đại diện pháp luật: Lâm Hồng Nguyễn
Địa chỉ: Số 63 đường Sương Nguyệt Anh, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGUồN NHIệT ĐớI TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0312665560-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Mười
Địa chỉ: Số 195 Trần Hưng Đạo, Khóm 2, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CNC HạNH PHúC

Mã số thuế: 0313705417 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: Khóm Châu Long 5, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang