Tìm kiếm
Có 309 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHợ LáCH BếN TRE

Mã số thuế: 0100686174-382 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Số 238/18B, khu phố 2, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH ô Tô Đông Sài Gòn Tại Bến Tre

Mã số thuế: 0302204306-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tuyền
Địa chỉ: Số 504/75 ấp Sơn Long, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH CHợ LáCH

Mã số thuế: 0302567652-158 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Linh
Địa chỉ: Khu phố 2 (thửa đất số152, tờ bản đồ số 28), Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CôNG TY TNHH THờI TRANG NGUYễN LONG - CHI NHáNH XưởNG SảN XUấT

Mã số thuế: 0309190349-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhịn
Địa chỉ: 27/90, ấp Thới Lộc, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CHI NHáNH 02 TạI BếN TRE - CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT QUY NGUYêN

Mã số thuế: 0310749938-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Kim Nga
Địa chỉ: Số nhà 254/21, ấp Long Vinh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CHI NHáNH BếN TRE CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT MAY MặC A.P.D

Mã số thuế: 0311570570-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Mộng Liên
Địa chỉ: Thửa đất số 81, tờ bản đồ số 30, ấp Sơn Lân, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BIểN VIệT XANH

Mã số thuế: 0312361587-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Duy
Địa chỉ: Số 399/18B, khu phố 2, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Cá NHIệT ĐớI PHươNG NAM

Mã số thuế: 0312945617 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Duy Trúc
Địa chỉ: 333/10A, Khu phố 1, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC QUốC Tế GAIA - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0313730269-014 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Địa chỉ: 257/19 ấp Đại An, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU BIO GREEN

Mã số thuế: 0314700041 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn ánh Phượng
Địa chỉ: 160/14, khu phố 4, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Chi nhánh Chợ Lách - Công ty Cổ Phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 11

Mã số thuế: 1201492579-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Châu
Địa chỉ: Khóm 1 (thửa đất số 04, tờ bản đồ số 44), Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Duy

Mã số thuế: 1300175309 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Loan
Địa chỉ: ấp Tân An (thửa số 2554, tờ bản đồ số 05),, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN TâN NHậT KHươNG

Mã số thuế: 1300225126 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Liểu
Địa chỉ: ấp Bình Thanh (thửa 1203, tờ bản đồ số 3), Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều Phương

Mã số thuế: 1300225133 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Loan
Địa chỉ: 183/15 ấp Quân Phong, Xã Tân Thiềng, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Vi

Mã số thuế: 1300225327 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nết
Địa chỉ: Số 660/19, ấp Đại An, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hoa

Mã số thuế: 1300225454 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thu Hà
Địa chỉ: 62/7B, khu phố II, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Búp Kim Hoa

Mã số thuế: 1300225479 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Búp
Địa chỉ: 114/12B, khu phố II, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Thành

Mã số thuế: 1300225486 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Vủ
Địa chỉ: 95/10B, khu phố 2, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Sự

Mã số thuế: 1300225503 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Sự
Địa chỉ: Số 292/11, ấp Sơn Qui, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Chi Nhánh DNTN Thanh Sự 3

Mã số thuế: 1300225503-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Sự
Địa chỉ: 106/8 - ấp Sơn Lân - xã Sơn Định, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Bến Tre