Tìm kiếm
Có 179 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SôNG HINH PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-734 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Ngần
Địa chỉ: Số 13 đường Trần Hưng Đạo, Khu Phố 6, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI INOX MINH PHáT

Mã số thuế: 0104424532-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2/4, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 48

Mã số thuế: 0300562666-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Đồng
Địa chỉ: Số 96 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Chi Nhánh Phú Yên - Công Ty TNHH Đầu Tư Đỉnh Nam

Mã số thuế: 0311604565-005 - Người đại diện pháp luật: Cao Đắc Hạt
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp thị trấn Hai Riêng, Khu phố 1, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY CP SôNG BA - NHà MáY THủY ĐIệN KRôNG H'NăNG

Mã số thuế: 0400439955-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Đạt
Địa chỉ: Thôn 2/4, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cát Quế - Chi Nhánh Phú Yên

Mã số thuế: 0500440224-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền
Địa chỉ: EamKeng, Xã EaBar, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Hải Sơn Tại Sông Hinh Phú Yên

Mã số thuế: 4200720027-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Bá Huy
Địa chỉ: Thôn 2/4, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN Y KHOA

Mã số thuế: 4400108453 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khoa
Địa chỉ: Số 136 Nguyễn Trãi, Khu Phố 4, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Doanh nghiệp tư Nhân Hoàng Tú

Mã số thuế: 4400108735 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Lâp, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU TRUNG VIệT

Mã số thuế: 4400108781 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thúy ái
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND xã Đức Bình Đông

Mã số thuế: 4400218015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quốc
Địa chỉ: Xã Đức Bình Đông, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND xã Đức Bình Tây

Mã số thuế: 4400218022 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Bình Tây, Xã Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND thị trấn Hai Riêng

Mã số thuế: 4400218047 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thúy Kiều
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND xã Sơn Giang

Mã số thuế: 4400218054 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hưng
Địa chỉ: Xã Sơn Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Phòng Tài chính Sông Hinh

Mã số thuế: 4400218093 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Thế
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Chi cục Thuế Huyện Sông Hinh

Mã số thuế: 4400227820-007 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê EA Bá

Mã số thuế: 4400241342 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Phong
Địa chỉ: Buôn Trinh - Xã EaBar, Xã Ea Bá, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG ANH DũNG Nữ

Mã số thuế: 4400262159 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tươi
Địa chỉ: Số 110 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

BQL rừng phòng hộ Sông Hinh

Mã số thuế: 4400264861 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TIếN ĐượC

Mã số thuế: 4400273023 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Tiến
Địa chỉ: Số 16 Lê Lợi, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên