Tìm kiếm
Có 711 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH CầN GIờ

Mã số thuế: 0100686174-100 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Tú
Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

KHU DU LịCH SINH THáI BIểN HòN NGọC PHươNG NAM

Mã số thuế: 0300514013-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Bảo
Địa chỉ: Long Hòa, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Vân

Mã số thuế: 0300704381 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thủy
Địa chỉ: 632 ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

DNTN Châu Vân

Mã số thuế: 0300707086 - Người đại diện pháp luật: Châu Văn Vân
Địa chỉ: ấp Lý Hoà Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Hoài

Mã số thuế: 0300740252 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Trinh
Địa chỉ: Số 170 Đường An Thới Đông, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Tú

Mã số thuế: 0300934307 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Đẹp
Địa chỉ: 2/86A, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ CôNG íCH HUYệN CầN GIờ

Mã số thuế: 0301447810 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Lộc
Địa chỉ: Đường Duyên Hải, Khu phố Miễu Nhì, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Anh Duy

Mã số thuế: 0301454656 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Anh Đào
Địa chỉ: 666 ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Thế Phong

Mã số thuế: 0301454670 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thế Phong
Địa chỉ: 185/2B Đường Đào Cử, Khu phố Phong Thạnh, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

UBND Thị trấn Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464301 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hải
Địa chỉ: ấp Miếu Ba, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

UBND Xã Long Hòa - Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464333 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thiện
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

UBND Xã Thạnh An - Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464407 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thụy
Địa chỉ: ấp Thạnh Hoà Xã Thạnh An, Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

UBND Xã Tam Thôn Hiệp - Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464421 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đúc
Địa chỉ: ấp An Lộc Xã Tam Thôn Hiệp, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

UBND Xã Bình Khánh - Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464446 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nho
Địa chỉ: ấp Bình An, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

UBND Xã An Thới Đông - Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464460 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Xã
Địa chỉ: ấp An Hoà, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

UBND Xã Lý Nhơn - Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464485 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464502 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Cần Thạnh, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND Huyện Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464534 - Người đại diện pháp luật: Võ Hòang Kiệt
Địa chỉ: Thị Trấn Cần Thạnh, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG PHúC HồNG

Mã số thuế: 0301466355 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tâm
Địa chỉ: 12/3 Khu Phố Miễu Nhì, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Cần Giờ TP.HCM

Mã số thuế: 0301471228-007 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Hà
Địa chỉ: ấp Miễu Ba-X.Cần Thạnh, , Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh