Tìm kiếm
Có 248 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGHĩA HàNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-346 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Hảo
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Vinh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đấu Giá Bất Động Sản Việt - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0312423843-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Nam
Địa chỉ: Thôn Phú Bình Trung, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THIếT Kế NộI THấT PHạM GIA

Mã số thuế: 0313996269 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Vũ
Địa chỉ: Thôn Bình Thành, Xã Hành Nhân, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Quảng Ngãi - Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Duyên

Mã số thuế: 4100699445-001 - Người đại diện pháp luật: Đồng Văn Thân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Dinh, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Hòa Đoàn

Mã số thuế: 4300191828 - Người đại diện pháp luật: Phạm Viết Xuân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Làng nghề Đồng Dinh, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp I Hành Thịnh

Mã số thuế: 4300276197 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Chiến
Địa chỉ: Thôn Xuân Ba, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hành Thuận

Mã số thuế: 4300276207 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đại An Tây I, Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Hành Thịnh

Mã số thuế: 4300277271 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Bàn Thới, xã hành Thiện, Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hành Nhân

Mã số thuế: 4300277306 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đóa
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lâm, Xã Hành Nhân, Xã Hành Nhân, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Uyên

Mã số thuế: 4300304341 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trình
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp làng nghề Đồng Dinh, TT Chợ Chùa, , Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Phương Duy Thư

Mã số thuế: 4300316227 - Người đại diện pháp luật: Cao Quý
Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Xã Hành Đức, , Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Minh Thịnh

Mã số thuế: 4300317252 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoanh
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Thị Trấn Chợ Chùa, , Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Nguyên Phương

Mã số thuế: 4300318707 - Người đại diện pháp luật: Phạm Kim Nguyên
Địa chỉ: Thôn Thuận Hoà, Xã Hành Phước, , Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Chợ Chùa

Mã số thuế: 4300320110 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Bình, Thị Trấn Chợ Chùa, , Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH ĐạT

Mã số thuế: 4300320576 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Xây Dựng Phước Hiệp

Mã số thuế: 4300321548 - Người đại diện pháp luật: Nguyến Đăng Quyệt
Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI NHậT HUY

Mã số thuế: 4300324852 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Lang
Địa chỉ: Thôn Đại An Tây, Xã Hành Thuận, , Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Nhà Máy Gạch Tuynel Phú Điền Ii - Chi Nhánh Công Ty TNHH Phú Điền

Mã số thuế: 4300325704-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Cao Khải
Địa chỉ: Thôn Tình Phú Nam, Xã Hành Minh, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH HòA LY

Mã số thuế: 4300326183 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Hiệp Thông

Mã số thuế: 4300327740 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thái
Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Đông Dinh, Thị Trấn Chợ Chùa, , Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi