Tìm kiếm
Có 648 kết quả tìm kiếm
NHà MáY NHIệT ĐIệN VĩNH TâN 4 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-088 - Người đại diện pháp luật: VŨ THANH HẢI
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TUY PHONG BìNH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-273 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Phong
Địa chỉ: Đường 17 tháng 4, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH PHAN Rí CửA BìNH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-284 - Người đại diện pháp luật: Võ Trường Đi
Địa chỉ: Số 223 Đường Thống Nhất, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Công Ty CP Phong Điện Fuhrlaender Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung

Mã số thuế: 0103049769-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 661 Thôn Lạc Trị - Xã Phú Lạc, , Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ĐIệN MặT TRờI

Mã số thuế: 0107687931 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hưng
Địa chỉ: Nha Mé, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CHI NHáNH TạI BìNH THUậN - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI TâN VĩNH TâN

Mã số thuế: 0107755733-001 - Người đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Sinh
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN HTV.BT VIệT NAM

Mã số thuế: 0107984846 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nha
Địa chỉ: Lô 15,16 Khu dự án 15 ha, Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh - Co.opmart Phan Rí Cửa

Mã số thuế: 0301175691-047 - Người đại diện pháp luật: Lê Phương Thanh
Địa chỉ: Khu phố Minh Tân, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN HàNG TIêU DùNG MASAN - CHI NHáNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0302017440-008 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Trinh
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Truyền Hình Ti Vi Com - Chi Nhánh Bình Thuận

Mã số thuế: 0303267267-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sơn
Địa chỉ: Đường 17/4, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN DươNG ĐôNG TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: 0304383964-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhỏ
Địa chỉ: Khu phố Phú Thủy, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - VậN TảI ĐôNG HưNG BếN XE ĐôNG HưNG PHAN Rí CửA

Mã số thuế: 0304916267-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Khái Huyên
Địa chỉ: Thôn Lâm Lộc, Xã Hòa Minh, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ KIM PHáT TạI TỉNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0305709746-037 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Sơn
Địa chỉ: SHOP GF-01 Tầng 1 Siêu thị Co.opmart Phan Rí Cửa, đường Lý T, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY CP TM DV DU LịCH HảI TOàN DIAMOND SEA - KHU DU LịCH BIểN KIM CươNG

Mã số thuế: 0309140316-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CHI NHáNH BìNH THUậN-CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ Kỹ THUậT TRUYềN THôNG HTV

Mã số thuế: 0311899774-018 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HOÀNG PHONG
Địa chỉ: 197A Lý Thường Kiệt, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CôNG TY TNHH GIảI PHáP XâY DựNG KIM THUậN PHáT

Mã số thuế: 0311954143 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị ái Quyên
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Mỹ PHẩM VĩNH TâN

Mã số thuế: 0312334784 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Liễu
Địa chỉ: 818 Quốc Lộ 1A, Thôn Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG KIM NGọC AN - CHI NHáNH TIệM VàNG KIM ANH

Mã số thuế: 0313245350-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Bá Nam Green Wood

Mã số thuế: 0313308184-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoài Chương
Địa chỉ: 38/4 Thống Nhất, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH NGUYêN VY

Mã số thuế: 0313443592-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Việt
Địa chỉ: Phan Chu Trinh, Khu phố 5, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận