Tìm kiếm
Có 424 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện Phú Ninh Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-800 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: Khối phố Tân Phú, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tam Đàn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-805 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Nhơn
Địa chỉ: Ngã ba Kỳ Lý, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Sản Xuất Và Đầu Tư Anh Quốc Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0309233881-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngô Bảo Quốc
Địa chỉ: Đồi Cù Lao, thôn Ngọc Giáp, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & XâY DựNG THIêN AN KHươNG TạI PHú NINH

Mã số thuế: 0400895394-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đặng Quang Vũ
Địa chỉ: Tổ 1, Khối phố Thạnh Đức, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và XâY DựNG HITICO

Mã số thuế: 0401805675-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Hiệp
Địa chỉ: Thôn Khánh Thịnh, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP PHONG THủY - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0401829637-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN QUANG VIỄN
Địa chỉ: Tổ 7, thôn Hòa Bình, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

CôNG TY TNHH KHAI THáC VàNG BồNG MIêU

Mã số thuế: 4000101301 - Người đại diện pháp luật: David Alexander Seton
Địa chỉ: Bồng Miêu, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Phú Ninh

Mã số thuế: 4000293106-017 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Dũng
Địa chỉ: Khối phố Tam Cẩm, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam Đàn

Mã số thuế: 4000324883 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tam Đàn, , Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam phước

Mã số thuế: 4000324890 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 - Tam Phước, , Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam Lộc

Mã số thuế: 4000324900 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1 - Tam Lộc, , Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam Vinh

Mã số thuế: 4000324918 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 - Tam Vinh, , Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam Thành

Mã số thuế: 4000324925 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 - Tam Thành, , Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam An

Mã số thuế: 4000325559 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Hoà - Tam An, , Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam Thái

Mã số thuế: 4000325781 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tam Thái, , Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam Dân

Mã số thuế: 4000325799 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cây Sanh, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

UBND xã Tam Lãnh

Mã số thuế: 4000329578 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5 - Tam Lãnh, , Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Công Ty TNHH Vạn Châu

Mã số thuế: 4000330566 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Đồng
Địa chỉ: Thôn Khánh Thọ, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

CôNG TY TNHH THáI BìNH

Mã số thuế: 4000392869 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Thế
Địa chỉ: Lô A1 cụm CN-TTCN Tam Đàn, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG Đô THị Và PHáT TRIểN NôNG THôN QUảNG NAM

Mã số thuế: 4000396302 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Đàn Trung, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam