Tìm kiếm
Có 2.031 kết quả tìm kiếm
TRạM XăNG DầU BIêN PHòNG 172

Mã số thuế: 0100108688-044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vân
Địa chỉ: 955A Phạm Hùng, Phường Phước Nguyên, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG Bà RịA - VũNG TàU - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-027 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Số 22, ấp Bắc 2, Xã Hòa Long, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA

Mã số thuế: 0100112437-175 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Hương
Địa chỉ: Số 03 Trường Chinh, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA

Mã số thuế: 0100150619-103 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 1 Trường Chinh, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH Bà RịA

Mã số thuế: 0100283873-103 - Người đại diện pháp luật: Cai Văn Trí
Địa chỉ: Số 86 - 88 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam

Mã số thuế: 0100681592-032 - Người đại diện pháp luật: Lê Phước Hảo
Địa chỉ: Số 762 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Mã số thuế: 0100686174-221 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cần
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh BRVT

Mã số thuế: 0100695387-049 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trương
Địa chỉ: Số 5 đường Trường Chinh, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐịA ĐIểM KINH DOANH - BRVT 02

Mã số thuế: 0100978593-020 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Vinh
Địa chỉ: 94 Huỳnh Tịnh Của, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN VIệT-NHậT TạI Bà RịA

Mã số thuế: 0102853832-018 - Người đại diện pháp luật: Jariya Chirathivat
Địa chỉ: Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 1, Phường Phước Hiệp, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHụC TạI Bà RịA-VũNG TàU

Mã số thuế: 0104972419-015 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thái Thống
Địa chỉ: Số 300 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Miền Nam - Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Indochina

Mã số thuế: 0105751074-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Huế
Địa chỉ: Số 250 đường 27 tháng 4, Phường Phước Hưng, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0107490572-021 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG HƯNG
Địa chỉ: số 387 Cách mạng tháng 8, khu phố 1, Phường Phước Nguyên, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN TM DV HT VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 0107912908-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Khang
Địa chỉ: Số 13, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 2, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG CNS VIệT NAM

Mã số thuế: 0108070362 - Người đại diện pháp luật: Koh Hyung Gon
Địa chỉ: Số 379 Phan Đăng Lưu, Phường Long Hương, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH TJG - GROUP

Mã số thuế: 0108628826 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trung
Địa chỉ: 217/4 Chu Văn An, Phường Long Tâm, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0108705686-024 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: 452 Quốc lộ 51, KP. Nam Dinh, Phường Kim Dinh, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0108705693-021 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: 452 Quốc lộ 51, KP. Nam Dinh, Phường Kim Dinh, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI AN THàNH TRUNG

Mã số thuế: 0201960874-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Chương
Địa chỉ: Số 226 Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VàNG BạC Đá QUý PHú NHUậN - CHI NHáNH PNJ Bà RịA

Mã số thuế: 0300521758-038 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số 269A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phước Hiệp, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu