Tìm kiếm
Có 12.651 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN HOá CHấT SơN Hà NộI - CHI NHáNH THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100100230-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: 16/20A, ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM-CHI NHáNH HóC MôN

Mã số thuế: 0100150619-190 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Hoàng
Địa chỉ: 10/6A Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH TâY SàI GòN

Mã số thuế: 0100283873-105 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Số 27/2B đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHậT LINH

Mã số thuế: 0100372026-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Biên
Địa chỉ: 6/6 Tổ 2, ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty TNHH Trung Thành

Mã số thuế: 0100510477-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thuý Nga
Địa chỉ: 34/5C ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH 12

Mã số thuế: 0100686174-074 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lương
Địa chỉ: 66/7 Quốc Lộ 22 X.Bà Điểm, , Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Hóc Môn

Mã số thuế: 0100686174-099 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoài
Địa chỉ: 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Công Ty TNHH Inox Đại Phát

Mã số thuế: 0100946270-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: 32/19G ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH B VIETTRIP THàNH PHố Hồ CHí MINH - CôNG TY TNHH DU LịCH HảI YếN

Mã số thuế: 0101125968-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 70/6 ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THựC PHẩM SAO VIệT

Mã số thuế: 0101827452-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: F48, Đường TK14,KDC Hoàng Hải, ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN KEO DáN ĐứC ANH-CHI NHáNH MIềN NAM

Mã số thuế: 0102030211-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Quốc Trung
Địa chỉ: 1054/50 Lê Văn Khương, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Sản Xuất Thương Mại âu Mỹ (Tp. Hà Nội)

Mã số thuế: 0102065729-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Anh
Địa chỉ: 124/5A ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN TIêN PHONG-CHI NHáNH HóC MôN

Mã số thuế: 0102744865-024 - Người đại diện pháp luật: Dụng Xuân Hòa
Địa chỉ: Số 1/1 và số 1/2 ấp Trung Mỹ Tây, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU COMPACT HPL (THàNH PHố Hà NộI)

Mã số thuế: 0104119056-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luận
Địa chỉ: 62/3K đường Tuyến Thới Tam Thôn, ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Bách Hội

Mã số thuế: 0104609325-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: 114/60A ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN AN TOàN Và MôI TRườNG VIệT NAM - TRUNG TâM HUấN LUYệN AN TOàN Và MôI TRườN

Mã số thuế: 0105316145-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Cảnh
Địa chỉ: K24 Mỹ Hòa 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN CôNG NGHệ HAHACO VIệT NAM

Mã số thuế: 0105452853-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Hạnh
Địa chỉ: 75/5G ấp Xuân Thới Đông 3, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ TâM ĐứC TạI TP Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0105551364-001 - Người đại diện pháp luật: ĐẶNG HOÀNG MINH NHẬT
Địa chỉ: 3/6M Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Tân Thanh

Mã số thuế: 0105652958-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thanh
Địa chỉ: 53A Đường Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lê Hoa Việt Nam

Mã số thuế: 0105760181-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: 45/6A ấp Chánh 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh