Tìm kiếm
Có 3.668 kết quả tìm kiếm
VIETTEL Cà MAU- CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-021 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Trung Kiên
Địa chỉ: Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Chi cục đăng kiểm Cà Mau

Mã số thuế: 0100109120-017 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Thi
Địa chỉ: QL63 ấp 5, xã An Xuyên, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty Bảo hiểm PJICO Cà Mau

Mã số thuế: 0100110768-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tèo
Địa chỉ: Số 291 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0100111948-042 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 94,đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Cà Mau

Mã số thuế: 0100112437-017 - Người đại diện pháp luật: Dương Du Minh
Địa chỉ: Số 07, đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0100150619-052 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lực
Địa chỉ: Số 05A, đường An Dương Vương, Khóm 4, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Đất Mũi

Mã số thuế: 0100150619-152 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hồng Vân
Địa chỉ: Số 27, Ngô Quyền, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Cà Mau

Mã số thuế: 0100230800-058 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Luân
Địa chỉ: Số 15A - 16A, đường Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam - Chi Nhánh Cà Mau

Mã số thuế: 0100233488-048 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Dũng
Địa chỉ: Số 44, Đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0100283873-087 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Liệt
Địa chỉ: Số 44-46, đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0100520429-051 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 6/1, Lý Thường Kiệt, Khóm 5, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ban Quản Lý Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau

Mã số thuế: 0100681592-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô D, Khu CN Ngô Quyền, P1, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-211 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Hải
Địa chỉ: Số 5, đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố Cà MAU

Mã số thuế: 0100686174-358 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cần
Địa chỉ: Số 11, Đường Trưng Trắc, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

MOBIFONE TỉNH Cà MAU - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 9 - TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIFONE

Mã số thuế: 0100686209-074 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Nhựt Trường
Địa chỉ: Số 03-04, đường âu Cơ, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 0100695387-062 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Lùng
Địa chỉ: Số 34 Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Cửa hàng KFC Sense City Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 0100773885-084 - Người đại diện pháp luật: Pornchai Thuratum
Địa chỉ: T-02 tầng trệt, TT T Mại Sense City, số 09 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Cà Mau

Mã số thuế: 0100774631-010 - Người đại diện pháp luật: Dinh Khoi
Địa chỉ: Số 03, Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Cà MAU 01-CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TâN LONG TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100978593-025 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Vinh
Địa chỉ: Thửa đất số 77, tờ bản đồ 81, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CHI NHáNH Cà MAU - CôNG TY TNHH TâN PHú

Mã số thuế: 0101048086-019 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Hạnh
Địa chỉ: Lô L3 - 02A tầng L3 của trung tâm thương mại Vincom, Tòa nhà, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau