Tìm kiếm
Có 1.074 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CầN ĐướC ĐôNG LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-148 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Gọn
Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NăNG LượNG BP SOLAR

Mã số thuế: 0109175216-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Định-Long Cang, Xã Long Cang, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BPS VIệT NAM

Mã số thuế: 0109207115-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Định-Long Cang, Xã Long Cang, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HBP VIệT NAM

Mã số thuế: 0109249901-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Định-Long Cang, Xã Long Cang, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VBP VIệT NAM

Mã số thuế: 0109265082-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Định-Long Cang, Xã Long Cang, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

Vina Aha

Mã số thuế: 0300358741-003 - Người đại diện pháp luật: Phòng Niệp Phát
Địa chỉ: ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THAN MIềN NAM - XN THAN LONG AN

Mã số thuế: 0300383956-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thanh
Địa chỉ: ấp 4, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY VậT LIệU XâY DựNG Hạ LONG (TNHH)

Mã số thuế: 0301101428-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Địa chỉ: KCN Long Định, xã Long Cang, , Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU XâY DựNG TRUNG QUốC (ĐôNG NAM á) NHà MáY SảN XUấT Bê TôNG LONG AN

Mã số thuế: 0301218401-002 - Người đại diện pháp luật: Zhang Zongshuo
Địa chỉ: Khu 4, cụm Công nghiệp Long Định - Long Cang, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY THêU THUậN PHươNG - NHà MáY THUậN PHươNG LONG AN

Mã số thuế: 0301339188-004 - Người đại diện pháp luật: Mai Đức Thuận
Địa chỉ: ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An

CôNG TY TNHH XâY DựNG MINH MẫN

Mã số thuế: 0301411613 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Mẫn
Địa chỉ: 394 ấp 2, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG Hà TIêN 1-TRạM NGHIềN LONG AN

Mã số thuế: 0301446422-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: khu công nghiệp Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG SINO - PACIFIC LONG AN

Mã số thuế: 0301677099-001 - Người đại diện pháp luật: Zhang Yinfu
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Long Định - Long Cang, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An

XưởNG DệT BAO Bì PP Và PE - CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI TRườNG PHúC

Mã số thuế: 0301895555-001 - Người đại diện pháp luật: Thái Hồng Phúc
Địa chỉ: Đường tỉnh 835, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI PHươNG QUâN

Mã số thuế: 0302108987 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thu Phượng
Địa chỉ: ấp 4, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

Chi nhánh Thăng Long

Mã số thuế: 0302167710-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Mộng Tuyền
Địa chỉ: ấp 3 xã Phước Đông, , Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH THUậN ĐạO - CôNG TY TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0302283675-002 - Người đại diện pháp luật: Marc Claude Pierre - Eugene Le
Địa chỉ: Lô C1-2, Đường số 1, Lô C13, Đg số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG & XUấT NHậP KHẩU TRUNG THàNH

Mã số thuế: 0302422375 - Người đại diện pháp luật: Võ Thành Trung
Địa chỉ: Khu công nghiệp Cầu Tràm, ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG & XUấT NHậP KHẩU TRUNG THàNH

Mã số thuế: 0302422375-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Dũng
Địa chỉ: Lô A1, Đường 826, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao

Mã số thuế: 0302430986-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Tuấn Anh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An