Tìm kiếm
Có 258 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NINH SơN NINH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-689 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quang Siêu
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH NINH SơN

Mã số thuế: 0302567652-145 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền Trang
Địa chỉ: 478 Lê Duẩn, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế TâN NHậT MINH TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0308650000-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Thời
Địa chỉ: Thôn Phú Thủy, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NHãN THế GIớI - XưởNG MAY NINH THUậN

Mã số thuế: 0312721991-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Hạnh Dung
Địa chỉ: Số 26A Lê Duẩn, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI DU LịCH ĐăNG NHâN TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0313943891-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Ngọc Dự
Địa chỉ: Quốc lộ 27, thôn Hạnh Trí, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU LERYNA

Mã số thuế: 0315008355-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ QUỐC PHONG
Địa chỉ: Thôn Hạnh Trí 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KQ GROUP

Mã số thuế: 0316196856-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ THỊ QUYÊN
Địa chỉ: Thôn Hạnh Trí 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG SGR - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 3002138351-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bảo Ngọc
Địa chỉ: Thôn Thạch Hà, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Thùy Trang Tại Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 3401044200-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Trang
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Kỹ THUậT CôNG NGHIệP TấN LộC

Mã số thuế: 3603234525-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Dung
Địa chỉ: Thôn La Vang 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN TINH BộT SắN NINH THUậN

Mã số thuế: 4400734813 - Người đại diện pháp luật: Hồ Đắc Tiên
Địa chỉ: Km 28 quốc lộ 27, thôn Lương Giang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI Và DịCH Vụ THU THàNH

Mã số thuế: 4500102864 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thành
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT KRôNGPHA

Mã số thuế: 4500107830 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Sơn
Địa chỉ: Km 37, Quốc lộ 27, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI HOàI BảO TạI NINH SơN

Mã số thuế: 4500115341-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thoa
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Ngọc Huy

Mã số thuế: 4500119378 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hùng
Địa chỉ: Đội 5, Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI XUâN MAI

Mã số thuế: 4500119473 - Người đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Hiền Vy
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH XăNG DầU Mỹ SơN

Mã số thuế: 4500124628 - Người đại diện pháp luật: Lê Quạn
Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP NINH SơN

Mã số thuế: 4500143229 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Minh
Địa chỉ: Km 28, Quốc lộ 27A, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI Và VậN TảI Cư NGà

Mã số thuế: 4500152336 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Cư
Địa chỉ: Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Ngọc Phát

Mã số thuế: 4500176993 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bé
Địa chỉ: Quốc lộ 27A, Kp.4, thị trấn Tân Sơn, , Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận