Tìm kiếm
Có 870 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đại Lộc Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-797 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quyền
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC ĐàO TạO Và PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0106104986-063 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Thành
Địa chỉ: Số 23 đường Hùng Vương, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và PHáT TRIểN NHà HòA BìNH

Mã số thuế: 0107627114-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Nhớ
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Tân, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng An Sinh Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0200576224-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Phú Hải, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Pha Lê - Chi Nhánh Đại Lộc

Mã số thuế: 0305069207-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Dũng
Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Phúc Gia Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0310491774-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Chợ Đại Hiệp, thôn Phú Trung, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CôNG TY TNHH DượC PHẩM Và TRANG THIếT Bị Y Tế AC&T

Mã số thuế: 0313840007 - Người đại diện pháp luật: LƯU HOÀNG ANH
Địa chỉ: 86 Huỳnh Thúc Kháng, Khu Phước Mỹ, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐO ĐạC TùNG Vĩ

Mã số thuế: 0315109064 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Vĩ
Địa chỉ: Thôn ái Mỹ, Xã Đại An, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CôNG TY TNHH CHế BIếN CAO SU Đà NẵNG

Mã số thuế: 0400124698 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phát
Địa chỉ: Cụm CN Mỹ An, xã Đại Quang, , Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CôNG TY TNHH VâN LONG

Mã số thuế: 0400124810 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Địa chỉ: Cụm CN Đại Hiệp, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CHI NHáNH NAM QUAN - CôNG TY TNHH VâN LONG

Mã số thuế: 0400124810-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Địa chỉ: Cụm CN Đại Hiệp, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Công ty TNHH Quốc Tiến - Chi nhánh Quảng Nam

Mã số thuế: 0400453974-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn
Địa chỉ: Khu Phước Mỹ, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phương Nam (Nhà Máy Gạch Tuynen Phương Nam)

Mã số thuế: 0400458570-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Tùng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đại Quang, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Vạn An

Mã số thuế: 0400463098-001 - Người đại diện pháp luật: Kiều Vi Hòa
Địa chỉ: Xã Đại Nghĩa, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Chi nhánh Công ty CP Bích Sâm khu vực Bắc Quảng Nam

Mã số thuế: 0400485133-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Nhung
Địa chỉ: Thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, , Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Chi nhánh Công ty TNHH May mặc Châu Hòa tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0400519199-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Đỗ Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Mỹ An, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN 6.3 TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0400559956-001 - Người đại diện pháp luật: Võ ánh
Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Mỏ CáT THôN LâM YêN

Mã số thuế: 0400559956-007 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Chương
Địa chỉ: Thôn Lâm Yên, Xã Đại Minh, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

NHà MáY NướC ĐạI LộC

Mã số thuế: 0400559956-008 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Chương
Địa chỉ: 173 Quang Trung, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CửA HàNG XăNG DầU LONG BìNH 3 - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI LONG BìNH

Mã số thuế: 0400566939-003 - Người đại diện pháp luật: LƯƠNG CÔNG PHỤNG
Địa chỉ: Khu Hòa Đông, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam