Tìm kiếm
Có 333 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KRôNG ANA ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-462 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Thu
Địa chỉ: Tổ dân phố 01, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí ĐạI LONG TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0106331900-008 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Huy Thục
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Ea Na, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

Điện Mặt trời áp mái nhà khu B trang trại nông nghiệp Bình Thủy - Công ty CP ĐTPT hạ tầng Sài Gòn

Mã số thuế: 0302348354-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: Buôn Sáh, Xã Ea Bông, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH NôNG á

Mã số thuế: 0304772304 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiển
Địa chỉ: Số 06 đường E2, tỉnh lộ 2, Quỳnh Tân II, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XâY DựNG TALICO

Mã số thuế: 0313021618-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Quang
Địa chỉ: Số 3, hẻm 1 đường Lê Quý Đôn, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY CP SX ĐầU Tư XNK TOP VIệT NAM

Mã số thuế: 1001137016-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Ea Na, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

Điện mặt trời áp mái nhà khu A trang trại nông nghiệp Bình thủy - Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Nam

Mã số thuế: 1300498814-004 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Tiếp
Địa chỉ: Buôn Sáh, Xã Ea Bông, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sx � Tm Văn An Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 2400487173-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn An
Địa chỉ: Đội 5, Xã Dur KMăl, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU PETRO BìNH PHướC - CHI NHáNH TâY NGUYêN

Mã số thuế: 3801082377-006 - Người đại diện pháp luật: LÊ PHÚ TẤN
Địa chỉ: Thôn 10/3, Xã Ea Bông, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

DNTN Thanh Dương

Mã số thuế: 6000133829 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Hà
Địa chỉ: Đội 2, thôn Tân Hòa Đông, xã Ea Bông, , Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

DNTN TM Hoàng Sơn

Mã số thuế: 6000139027 - Người đại diện pháp luật: Phan Hùng Sơn
Địa chỉ: Thôn 1-tổ 4 Thị Trấn Buôn Trấp, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

Công ty TNHH MTV sản xuất KD tổng hợp Krông Ana

Mã số thuế: 6000144517 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Kiện
Địa chỉ: 156 Hùng Vương, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

Hợp tác xã vận tải Krông Ana

Mã số thuế: 6000144997 - Người đại diện pháp luật: Hợp tác xã vận tải Krông Ana
Địa chỉ: Buôn Mlơt, xã Ea Bông, Xã Ea Bông, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cà phê - Ca cao Krông Ana

Mã số thuế: 6000174705 - Người đại diện pháp luật: Trần Tâm
Địa chỉ: xã Ea Bông, Xã Ea Bông, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRUNG THIệN

Mã số thuế: 6000247110 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Ea Na, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

DNTN Thương Mại Anh Quang

Mã số thuế: 6000248675 - Người đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Chiến
Địa chỉ: Buôn EaKrế, xã EaBông, Xã Ea Bông, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Quách Hải

Mã số thuế: 6000294022 - Người đại diện pháp luật: Cấn Thị Sỹ
Địa chỉ: 84 chợ Quỳnh Ngọc, thôn Quỳnh Ngọc, Xã Ea Na, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI THôNG THươNG

Mã số thuế: 6000325658 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

Hợp Tác Xã Khai Thác Cát Đoàn Kết

Mã số thuế: 6000382007 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Liệu
Địa chỉ: Số 2 - Xóm 3 - Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Ea Na, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk

DNTN Thương mại Chí Tài

Mã số thuế: 6000389669 - Người đại diện pháp luật: Phan Anh Châu
Địa chỉ: Thôn 4 xã Quảng Điền, Xã Quảng Điền, Huyện Krông A Na, Đắk Lắk