Tìm kiếm
Có 210 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SơN HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-731 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Thuận
Địa chỉ: Số 33 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Trung Hòa, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Hưng Tại Phú Yên

Mã số thuế: 0300953116-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dũng
Địa chỉ: Xứ Đồng Vực Dài, thôn Suối Bạc, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CôNG TY SảN XUấT Đá GRANIT - TRáCH NHIệM HữU HạN

Mã số thuế: 0301417492 - Người đại diện pháp luật: Dương Trọng Hùng
Địa chỉ: Quốc lộ 25, Ba Bản, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

Xí NGHIệP KHAI THáC Đá SơN HòA - CHI NHáNH CôNG TY SảN XUấT Đá GRANIT - TRáCH NHIệM HữU HạN

Mã số thuế: 0301417492-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ HOÀNG THÁI
Địa chỉ: Thôn Nguyên Xuân, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY SảN XUấT Đá GRANIT PHú YêN TNHH

Mã số thuế: 0301417492-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Thái
Địa chỉ: Quốc lộ 25, Thôn Ba Bản, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH PHú YêN - CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0313176298-001 - Người đại diện pháp luật: PHAN ĐÌNH TUYẾN
Địa chỉ: Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP KCP VIệT NAM

Mã số thuế: 3300100811 - Người đại diện pháp luật: Venkatasiva Rama Subbaiah Kosa
Địa chỉ: Đường 24/3- Thị Trấn Củng Sơn, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI & VậN TảI SơN Hà TạI PHú YêN

Mã số thuế: 3502422177-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CâY XANH CôNG MINH TạI PHú YêN

Mã số thuế: 3800430085-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyên Ngọc Tân
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thôn Trung Hòa, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU TRịNH THáI

Mã số thuế: 4400103208 - Người đại diện pháp luật: TriÊNh My� Tha�I
Địa chỉ: Ngã tư Cây Me, Thôn Tân An, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

Chi Nhánh Đặng Nguyên Công Ty TNHH Sản Xuất- Xây Dựng Và Thương Mại K C T

Mã số thuế: 4400104473-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Đính
Địa chỉ: 09 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

Chi cục Thuế Huyện Sơn Hoà

Mã số thuế: 4400227820-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Củng Sơn, , Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN Hồ THị KIM TIếN

Mã số thuế: 4400234715 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Kim Tiến
Địa chỉ: Quốc lộ 25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN HIệP DUNG

Mã số thuế: 4400257141 - Người đại diện pháp luật: Võ Đức Hiệp
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Quang Sơn

Mã số thuế: 4400261853 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quang Sơn
Địa chỉ: Số 198 Trần Phú, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

BQL rừng phòng hộ Sơn Hoà

Mã số thuế: 4400264854 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung Hoà, TT Củng Sơn, , Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CôNG TY TNHH XăNG DầU PHú HữU

Mã số thuế: 4400284226 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Viết Thủy
Địa chỉ: Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CôNG TY TNHH SắT THéP LộC THàNH

Mã số thuế: 4400297056 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: Số 105 Quốc lộ 25 km 44, thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Tín Hiệu

Mã số thuế: 4400329371 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệu
Địa chỉ: Số 209 đường 24 tháng 3, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH CôNG.

Mã số thuế: 4400329942 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hảo
Địa chỉ: Số 464 thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên