Tìm kiếm
Có 360 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-272 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Nguyên
Địa chỉ: Phan Văn Đạt, Khóm 3, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH TầM VU

Mã số thuế: 0302567652-161 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đang
Địa chỉ: 258A - 258B Đỗ Tường Phong, Khu phố 1, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Hào Hùng

Mã số thuế: 0303162930-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Trần Kiệt
Địa chỉ: 206/3 ấp Hồi Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH AN HưNG NôNG

Mã số thuế: 0309721416-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Cường
Địa chỉ: 25 ấp Mỹ Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đường Minh

Mã số thuế: 0310958963-001 - Người đại diện pháp luật: Châu Thành Lũy
Địa chỉ: 329 tỉnh lộ 827, ấp Hội Xuân, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Lê BảO

Mã số thuế: 0311858489 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhuận
Địa chỉ: ấp Xuân Hòa 1, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành, Long An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Happy Investment

Mã số thuế: 0312946963-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Phi
Địa chỉ: Số 95 tỉnh lộ 827A, ấp 6, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI LONG AN - CửA HàNG XăNG DầU Số 33

Mã số thuế: 0312985881-030 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: 375/5 ấp Vĩnh Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI LONG AN - CửA HàNG XăNG DầU Số 35

Mã số thuế: 0312985881-037 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: ấp Cầu Ván, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Long An

CôNG TY TNHH TM DV NôNG NGHIệP HOA TâM

Mã số thuế: 0313250336 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Thanh
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH TạI LONG AN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN QUốC Tế NGUYêN LONG

Mã số thuế: 0313641499-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN PHÚ TRIỆU
Địa chỉ: 205/7 ấp An Bình, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH LONG AN - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GIàU NGâN - CửA HàNG SắT - THéP - ĐIệN - NướC MI

Mã số thuế: 0313645285-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GLENCODE - CửA HàNG XăNG DầU GLENCODE 1

Mã số thuế: 0313678957-002 - Người đại diện pháp luật: Hồ Vũ Linh
Địa chỉ: ấp vĩnh viễn, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HữU Cơ XUYêN VIệT

Mã số thuế: 0313690922-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Xuyên
Địa chỉ: 151/2 ấp 2, Xã Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI KIếN BìNH

Mã số thuế: 0313980276-001 - Người đại diện pháp luật: Châu Nhật Kiến Bình
Địa chỉ: Số thửa 240, ấp Xuân Hòa 1, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH Cơ KHí THươNG MạI HNT

Mã số thuế: 0314860983-002 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Phương Trúc
Địa chỉ: 115/1 ấp Bình Trị 1, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành, Long An

VăN PHòNG LUậT Sư NHâN VăN CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0315005178-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Điềm
Địa chỉ: 10A Đỗ Tường Phong, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

CửA HàNG MY FARM 10-CôNG TY TNHH MY FARM

Mã số thuế: 0315257792-002 - Người đại diện pháp luật: NHÂM THANH TÒNG
Địa chỉ: Thửa đất số 524, tờ bản đồ số 31, ấp Hồi Xuân, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

CôNG TY TNHH THựC PHẩM SNS CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0315441174-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: 133/1A ấp 1, Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG DUY AN

Mã số thuế: 0315732889-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Bá Điểu
Địa chỉ: 536/7 tỉnh lộ 827A ấp Thanh Hòa, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An