Tìm kiếm
Có 201 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUANG BìNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-698 - Người đại diện pháp luật: Vũ Bá Bống
Địa chỉ: Tổ 2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Toàn Phát Tại Hà Giang

Mã số thuế: 0101748793-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Vũ Hoàn
Địa chỉ: , Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AN ĐạT THàNH TạI TỉNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0201180472-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Đạt
Địa chỉ: Tổ 3, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản Thành Vương

Mã số thuế: 2600379619-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoài
Địa chỉ: thôn Đồng Tâm, Xã Yên Thành, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Chi nhánh khai thác và tuyển luyện khoáng sản Giang Sơn

Mã số thuế: 5100105823-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiến
Địa chỉ: Mỏ chì kẽm Ao Xanh, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

UBND xã Tân trịnh

Mã số thuế: 5100135715 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Bằng Giang
Địa chỉ: HTX Tả ngảo - Xã Tân trịnh, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

UBND xã Yên hà

Mã số thuế: 5100135747 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên hà, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

UBND xã Yên bình

Mã số thuế: 5100135754 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên bình, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

UBND xã Vĩ thượng

Mã số thuế: 5100135835 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 3 thôn Trung - Xã Vĩ thượng, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

UBND xã Tiên yên

Mã số thuế: 5100135867 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiên yên, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

UBND xã Xuân giang

Mã số thuế: 5100136067 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thùy
Địa chỉ: UBND xã Xuân giang, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

UBND xã Tân nam

Mã số thuế: 5100136331 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Bền
Địa chỉ: Thôn nà Đát, Xã Tân Nam, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 19-5

Mã số thuế: 5100149595 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bằng lang, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

Quỹ tín dụng nhân dân Xã Xuân Giang

Mã số thuế: 5100169915 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toan
Địa chỉ: Thôn Chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tuấn Anh

Mã số thuế: 5100175235 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tính
Địa chỉ: tổ 3 thôn chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Anh

Mã số thuế: 5100175820 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Kiến Hùng
Địa chỉ: Tổ khu phố 3, thị trấn Yên Bình, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

Uỷ Ban Nhân Dân Xã yên Bình

Mã số thuế: 5100177056 - Người đại diện pháp luật: UBND Huyện quang bình
Địa chỉ: Phố mới Xã yên Bình, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

Công An Huyện Quang Bình

Mã số thuế: 5100177063 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên bình, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

Phòng Tư Pháp Huyện Quang Bình

Mã số thuế: 5100177088 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên bình, , Huyện Quang Bình, Hà Giang

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Tân Bắc

Mã số thuế: 5100177169 - Người đại diện pháp luật: Lừu văn Khuyên
Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân Xã Tân Bắc-Huỵen quang Bình, , Huyện Quang Bình, Hà Giang