Tìm kiếm
Có 1.888 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGâN SơN TạI THàNH PHố LạNG SơN

Mã số thuế: 0100100199-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cần
Địa chỉ: Ngõ 3, đường Mỹ Sơn, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY ĐIệN LựC LạNG SơN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-013 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 109, đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Trạm chế biến và kinh doanh than lạng sơn

Mã số thuế: 0100100689-048 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Phú
Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành - Phường Vĩnh Trại, , Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt Tại Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100105207-014 - Người đại diện pháp luật: Chu Đình Tịnh
Địa chỉ: Ga Lạng Sơn, Đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Thương Mại I

Mã số thuế: 0100107451-002 - Người đại diện pháp luật: Vương Văn Bảy
Địa chỉ: ô 10 NKD 3, Khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinacontrol Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100107772-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Vũ
Địa chỉ: Ngã 3 Phai Trần, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Dịch Vụ Hàng Không Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100108286-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Toàn
Địa chỉ: Số 25, đường Phan Bội Châu, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

VIETTEL LạNG SơN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-026 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Thơ
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Công ty Bảo hiểm PJICO Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100110768-020 - Người đại diện pháp luật: Đào Nam Hải
Địa chỉ: Số 129, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BCA - THăNG LONG TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0100110856-020 - Người đại diện pháp luật: Da­ng xuan dung
Địa chỉ: Số 03B, đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100111948-007 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Công
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100112437-144 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Số 37, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100150619-019 - Người đại diện pháp luật: Bế Văn ánh
Địa chỉ: Số 29, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100230800-028 - Người đại diện pháp luật: Hồ Đức Mạnh
Địa chỉ: Số 390, đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100283873-107 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: Số 88 - 90, đường Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0100365621-037 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang
Địa chỉ: Số 39, đường Trần Đăng Ninh, Khối 1, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vũ Hoàng Lê

Mã số thuế: 0100379769-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Hà
Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô - BQP Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100406846-005 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mát
Địa chỉ: Số 235A, đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100684716-006 - Người đại diện pháp luật: Phan Nhật Tân
Địa chỉ: Số 16, đường Đinh Liệt, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-216 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Đoan
Địa chỉ: Số 07, đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn