Tìm kiếm
Có 1.434 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN , TRUNG TâM VậT LIệU Nổ CôNG NGHIệP

Mã số thuế: 0100101072-029 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Linh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thủy I - Xí Nghiệp Cơ Khí Thủy Mạo Khê

Mã số thuế: 0100109000-012 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thịnh
Địa chỉ: Khu Vĩnh Hòa, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY ĐóNG TàU Và VậN TảI KIM SơN

Mã số thuế: 0100109480-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Trọng Khu
Địa chỉ: Khu Kim Sen, Xã Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GốM Sứ QUANG VINH

Mã số thuế: 0100596957-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Vinh
Địa chỉ: Khu Vĩnh Quang, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-205 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Vu
Địa chỉ: Số 03, Đường Lê Hồng Phong, Thị trấn Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH MạO KHê TâY QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-206 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiệp
Địa chỉ: Số 60, Đường Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

Mã số thuế: 0101157889-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu Vĩnh Hồng, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XâY DựNG Hạ TầNG Và KHAI THáC Mỏ TâN VIệT BắC - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0101211399-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ: Khu Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình và thương mại 559

Mã số thuế: 0101361901-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Vượng
Địa chỉ: Số 42, Khu 2, Thị trấn Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Chi Nhánh Thái Hồng Công Ty TNHH Cuộn Sóng Lớn

Mã số thuế: 0102316588-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái
Địa chỉ: Số 86 Kim Thành, Xã Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CHI NHáNH TạI QUảNG NINH - CôNG TY Cổ PHầN TàU BIểN THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0102589923-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Kim Thương
Địa chỉ: Khu Yên Hòa, Phường Yên Thọ , Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng Và Thương Mại Cầu Vồng

Mã số thuế: 0102959860-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Đoàn Xá 2, Phường Hồng Phong, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Ban Quản Lý Dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Mạo Khê - Vinacomin - Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực - Vinacom

Mã số thuế: 0104297034-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Tuấn
Địa chỉ: Xã Bình Khê, Xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Công Ty Nhiệt Điện Đông Triều - Tkv- Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Tkv - Ctcp

Mã số thuế: 0104297034-006 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đông Sơn, Xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN SIêU THị Hà NộI TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0105384642-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quý
Địa chỉ: Tổ 3, Khu Vi�nh Xuân, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TRáCH NHIệM HữU HạN M7 - CHI NHáNH ĐôNG TRIềU, QUảNG NINH

Mã số thuế: 0106051004-003 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thị Thu Hường
Địa chỉ: Số 518, Khu Mễ Xá 1, Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI CôNG NGHIệP Và DịCH Vụ TRườNG THUậN

Mã số thuế: 0106189718 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hải Minh
Địa chỉ: Khu Kim Sen, Xã Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CHI NHáNH TạI QUảNG NINH - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH VIKO SMILE VIệT

Mã số thuế: 0106328305-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết
Địa chỉ: Số nhà 144, Khu Nhuệ Hổ, Xã Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH GIảI PHáP CôNG NGHệ IBF VIệT NAM

Mã số thuế: 0106584612 - Người đại diện pháp luật: Đồng Xuân Thắng
Địa chỉ: Số 50, khu Vĩnh Thông, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH HườNG MINH

Mã số thuế: 0106778368 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Cường
Địa chỉ: Tổ 5, Khu Vĩnh Hòa, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh