Tìm kiếm
Có 2.161 kết quả tìm kiếm
VIETTEL KON TUM - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-062 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Lành
Địa chỉ: Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 0100111948-081 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cư
Địa chỉ: Số 655 Nguyễn Huệ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 0100112437-076 - Người đại diện pháp luật: Lê Tấn Lân
Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 0100150619-048 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Quyền
Địa chỉ: Số nhà 01A, Đường Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 0100686174-196 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Cầu
Địa chỉ: Số 88, đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUYếT THắNG KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-776 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Lâm
Địa chỉ: Số nhà 77A, Đường Ngô Quyền, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUANG TRUNG KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-779 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hữu Điệp
Địa chỉ: Số nhà 798 (số cũ 71C), Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

MOBIFONE TỉNH KON TUM - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 7 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIF

Mã số thuế: 0100686209-120 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Thành
Địa chỉ: Số nhà 114, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 0100695387-045 - Người đại diện pháp luật: Lê Danh Thứ
Địa chỉ: 294- Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum

Mã số thuế: 0101382193-027 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Bảo
Địa chỉ: 84B Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Công ty Bảo Việt Kon Tum

Mã số thuế: 0101527385-030 - Người đại diện pháp luật: Phạm Viết Khoa
Địa chỉ: 102 Ba Đình, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Chi Nhánh Kon Tum - Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt

Mã số thuế: 0101778163-060 - Người đại diện pháp luật: Đào Thanh Vũ
Địa chỉ: Số nhà 128, Đường Phan Chu Trinh, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

CHI NHáNH KON TUM-CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế MặT TRờI Đỏ

Mã số thuế: 0102646635-028 - Người đại diện pháp luật: PHAN THỊ KIM CHI
Địa chỉ: Lô L4-04, Tầng L4, TTTM Vincom Plaza Kon Tum, Đường Trần Hưn, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ CổNG VàNG TạI KONTUM

Mã số thuế: 0102721191-053 - Người đại diện pháp luật: HÀ THÚC TÚ
Địa chỉ: Lô L4-03 tầng L4 TTTM Vincom Plaza Kon Tum, số 198 Phan Đìn, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

CHI NHáNH BưU CHíNH VIETTEL KON TUM - TổNG CôNG TY Cổ PHầN BưU CHíNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104093672-035 - Người đại diện pháp luật: Đồng Khánh Toàn
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Viettel Tỉnh, Số 1075 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL KON TUM - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-015 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 1075 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà NướC MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VIETTEL TạI KON TUM

Mã số thuế: 0104831030-031 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Dung
Địa chỉ: Số nhà 280, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

CHI NHáNH KON TUM - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP VINCOMMERCE

Mã số thuế: 0104918404-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thúy Hà
Địa chỉ: Tầng 2, TTTM Vincom PLAZA Kon Tum, 02 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

CHI NHáNH TạI TỉNH KON TUM - CôNG TY Cổ PHầN VINCOM RETAIL

Mã số thuế: 0105850244-020 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thoa
Địa chỉ: Số 02 đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Hữu Nghị Quốc Tế Hà Nội Tại Kon Tum - Phòng Khám Y Cao Hà Nội

Mã số thuế: 0106027241-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Dương
Địa chỉ: Số nhà 387, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum