Tìm kiếm
Có 1.055 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ONG TRUNG ươNG - Xí NGHIệP ONG HòA BìNH

Mã số thuế: 0100104757-003 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Khái
Địa chỉ: Xóm Dốc Phấn, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại T.T.C.I

Mã số thuế: 0100365533-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Anh Hoa
Địa chỉ: thôn Cố Thổ, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi Nhánh Cao Dương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Tế Hồng Hà

Mã số thuế: 0100509263-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhị Hà
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LươNG SơN HOà BìNH

Mã số thuế: 0100686174-755 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đức Thắng
Địa chỉ: Tiểu khu 12, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi nhánh HTX thương mại dịch vụ Phương Liệt

Mã số thuế: 0100784277-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quèn Thị, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CôNG TY TNHH TUấN MINH

Mã số thuế: 0100828573 - Người đại diện pháp luật: KIỀU ANH TUẤN
Địa chỉ: Xóm Suối Sếu, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THANH Tú

Mã số thuế: 0100854291-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Tiểu khu 13, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Cầu - Hoà Bình

Mã số thuế: 0101014136-006 - Người đại diện pháp luật: Tô Dũng
Địa chỉ: Số nhà 9, tiểu khu 9, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi nhánh công ty cổ phần Văn Tuân tại Kim Bôi - Hoà Bình

Mã số thuế: 0101309387-002 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuân
Địa chỉ: Xã Cao Thắng, , Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sơn Jymec Việt Nam Tại Hoà Bình

Mã số thuế: 0101325942-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phường
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Khoáng Sản Tại Hòa Bình

Mã số thuế: 0101436434-001 - Người đại diện pháp luật: Ma Thịnh Dương
Địa chỉ: Xóm Đồng Chanh, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI MAI THáI

Mã số thuế: 0101456374 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Gò Mu, Xã Thanh Cao, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN CáT HảI

Mã số thuế: 0101483392 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tập
Địa chỉ: Làng Hang, Xã Cư Yên, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CAO SU CHấT DẻO ĐạI Mỗ TạI HOà BìNH

Mã số thuế: 0101506794-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hải
Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hoà Bình

Mã số thuế: 0101601945-001 - Người đại diện pháp luật: Lại Thế Vĩnh
Địa chỉ: Xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BảO AN

Mã số thuế: 0101645477-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Linh
Địa chỉ: Xóm Kẽm, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Công Ty TNHH Gabvico - Chi Nhánh Hoà Bình

Mã số thuế: 0101832999-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Cố Thổ, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Gia Linh tại tỉnh Hoà Bình

Mã số thuế: 0101873635-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu 3 (khu đất UBND tỉnh cho thuê), Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị GIáO DụC Và Đồ CHơI BìNH DươNG TạI HOà BìNH

Mã số thuế: 0101902244-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Học
Địa chỉ: Xóm Rổng Tằm, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Long Tại Hoà Bình

Mã số thuế: 0101913020-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu 10, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình