Tìm kiếm
Có 545 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN YêN BắC GIANG

Mã số thuế: 0100686174-660 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quý Hùng
Địa chỉ: Đường 295, Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0101059747-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hiển
Địa chỉ: Lô R1 cụm công nghiệp tập trung huyện Tân Yên, , Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG & THươNG MạI VIệT HOàNG - CHI NHáNH Mỏ THAN NướC VàNG

Mã số thuế: 0101300899-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quý
Địa chỉ: Km6 đường 284, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH HYOSUNG VINA VIệT NAM

Mã số thuế: 0101433546 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lục
Địa chỉ: Thôn Lý Cốt, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thương Mại Công Nghiệp King Han Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0102024031-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Kỉnh
Địa chỉ: Thôn Việt Hùng, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Cửa hàng xăng dầu An Dương- Địa điểm kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân thương mại xăng dầu Hồng Phong

Mã số thuế: 0103054649-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Hẹn
Địa chỉ: Phố Bùng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Thủy Tiên tại Băc Giang

Mã số thuế: 0103414355-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thúy Hà
Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý, , Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BếP ăN TậP THể Số 9- CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NHậT ANH

Mã số thuế: 0105168049-002 - Người đại diện pháp luật: PHAN ĐỨC LONG
Địa chỉ: Thôn Cầu Đen, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BếP ăN TậP THể Số 10- CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NHậT ANH

Mã số thuế: 0105168049-003 - Người đại diện pháp luật: PHAN ĐỨC LONG
Địa chỉ: Làng Sai, Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM & SX NHậT QUANG

Mã số thuế: 0105341342 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Lãn Tranh, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CHI NHáNH TạI BắC GIANG - CôNG TY TNHH THIếT Bị Y Tế ĐạI BảO

Mã số thuế: 0105783686-001 - Người đại diện pháp luật: âu Văn Sơn
Địa chỉ: thôn Kim Tra�ng, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Công ty Luật TNHH Bảo Ngọc - Chi nhánh tại Tân Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 0105888914-003 - Người đại diện pháp luật: Công ty TNHH Bảo Ngọc - Chi nhánh tại Tân Yên - Bắc Giang
Địa chỉ: Số 19 Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty TNHH Bao Bì Và Thương Mại Đại Dương

Mã số thuế: 0106181589-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hương Trà
Địa chỉ: Thôn Ba Làng, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và XâY DựNG TRườNG Hà

Mã số thuế: 0106493690 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Đông
Địa chỉ: Phố Tân Hòa, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THIếT Kế CảNH LONG TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0106612919-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn Đồi Mạ, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH DượC PHẩM Và THươNG MạI ARMEX

Mã số thuế: 0106644741 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Ba Mô, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CHI NHáNH BắC GIANG - CôNG TY TNHH TCT Hà NộI

Mã số thuế: 0107459928-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chiến
Địa chỉ: Thôn Cầu Cần, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Chi nhánh Trung tâm ứng dụng y học dự phòng tại tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 0107921878-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Khu Đình Giã, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI THảO DượC SAO MAI

Mã số thuế: 0107930872 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Mai
Địa chỉ: Thôn An Lập, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH VậN TảI Và XâY DựNG KC BắC GIANG

Mã số thuế: 0108275810 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thúy
Địa chỉ: NR bà Trần Thị Phương, thôn Phúc Thành, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Bắc Giang