Tìm kiếm
Có 180 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Chè Đại Thành � Tại Sơn La

Mã số thuế: 0101248617-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vũ Khánh
Địa chỉ: Bản Tin Tốc, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Sơn La

Chi Nhánh Sơn La - Công Ty Cổ Phần Đông ấn Việt Nam

Mã số thuế: 0104077039-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Khu Piềng Diễn, Xã Xuân Nha, Huyện Vân Hồ, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHOáNG SảN KTB - SơN LA

Mã số thuế: 0104357276-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Sinh Tuyển
Địa chỉ: Bản Pưa Ta, Xã Suối Bàng, Huyện Vân Hồ, Sơn La

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Truyền Thông Az Việt Nam - Chi Nhánh Sơn La

Mã số thuế: 0106392170-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Lâm
Địa chỉ: Tiểu khu Trung tâm, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Miền Bắc - Tại Tỉnh Sơn La

Mã số thuế: 0200644481-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Hang Boong, Bản Tà Phù, Xã Liên Hòa, Huyện Vân Hồ, Sơn La

Địa điểm kinh doanh số 83 tại tỉnh Sơn La

Mã số thuế: 0313617136-519 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Bản Bó Nhàng 2, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Sơn La

Chi cục Thuế huyện Vân Hồ

Mã số thuế: 5500157720-012 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hạ
Địa chỉ: Vân Hồ, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Chiềng khoa Vân Hồ

Mã số thuế: 5500173634 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã chiềng khoa, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Mường Men Vân Hồ

Mã số thuế: 5500173641 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Tuyến
Địa chỉ: xã mường Men, Xã Mường Chen, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Chiềng Yên Mộc Châu

Mã số thuế: 5500173659 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chiềng Yên, Xã Chiềng Yên, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Tô Múa Vân Hồ

Mã số thuế: 5500173680 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Thuần
Địa chỉ: Xã Tô Múa, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Suối Bàng

Mã số thuế: 5500173698 - Người đại diện pháp luật: Lò Cầm Hoàng
Địa chỉ: Xã Suối Bàng, Xã Suối Bàng, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Song Khủa Vân Hồ

Mã số thuế: 5500173708 - Người đại diện pháp luật: Vì Văn Son
Địa chỉ: Xã Sonh Khủa, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Liên Hòa Vân Hồ

Mã số thuế: 5500173722 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Hòa, Xã Liên Hòa, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Quang Minh Vân Hồ

Mã số thuế: 5500173793 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Như
Địa chỉ: Xã Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Mường Tè Vân Hồ

Mã số thuế: 5500173803 - Người đại diện pháp luật: Lường Văn Quang
Địa chỉ: Xã Mường Tè, Xã Mường Tè, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Vân Hồ

Mã số thuế: 5500173909 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Hồ, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Lóng Luông

Mã số thuế: 5500173923 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Sơn La

UBND xã Xuân Nha

Mã số thuế: 5500173948 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Quang
Địa chỉ: Xã Xuân Nha, Xã Xuân Nha, Huyện Vân Hồ, Sơn La

CôNG TY TNHH TIếN PHáT MộC CHâU

Mã số thuế: 5500184770 - Người đại diện pháp luật: Mai Trọng Bình
Địa chỉ: Km 174, Bản Bó Nhàng I, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Sơn La