Tìm kiếm
Có 7 kết quả tìm kiếm
Ban quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

Mã số thuế: 0200472578 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Xâm
Địa chỉ: Đảo Bạch Long Vĩ, , Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BạCH LONG

Mã số thuế: 0200768744 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đạo
Địa chỉ: Huyện Đảo Bạch Long Vĩ, Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Trạm điện gió Bạch Long Vỹ

Mã số thuế: 0200819149 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phi
Địa chỉ: Đảo Bạch Long Vĩ -, , Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Luận

Mã số thuế: 0201606834 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Luận
Địa chỉ: Khu dân cư số 2 (tại nhà ông Vũ Đình Luận), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiếu Huyền

Mã số thuế: 0201655662 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Khu dân cư số 3 (tại nhà ông Trịnh Văn Vương), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP Lệ CHUYểN

Mã số thuế: 0201754462 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chuyển
Địa chỉ: Khu dân cư số 3 (tại nhà ông Lê Văn Chuyển), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HậU CầN CườNG THịNH

Mã số thuế: 0201983769 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Khu dân cư số 2 ( Nhà Bà Đồng Thị Tuyết ), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng