Tìm kiếm
Có 373 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thanh Bình Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100686174-870 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Luân
Địa chỉ: Số 122, Quốc lộ 30, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ- Cơ Sở Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Đồng Tháp

Mã số thuế: 0300604965-012 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thiên Luân
Địa chỉ: Số 335, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN - CHI NHáNH PETEC ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0300649476-045 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tình
Địa chỉ: Quốc lộ 30, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN Số 4- ĐồNG TâM

Mã số thuế: 0302317620-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MINH YêN

Mã số thuế: 0302615169 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hoàng Long
Địa chỉ: Số 329/C, ấp Thị, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI-DịCH Vụ LONG PHáT HưNG

Mã số thuế: 0303189178-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thuyên
Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Bình Hòa, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG NôNG SảN LươNG THựC TấN PHáT

Mã số thuế: 0311452979-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Kiệt
Địa chỉ: Số 214/b, ấp Tân Hội, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI BảO Vệ THựC VậT G.A.P - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0312235014-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Phú Lịch
Địa chỉ: Số 799 Tỉnh Lộ Võ Văn Kiệt, ấp Tân Thuận B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ NGHệ THựC PHẩM THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0313257934 - Người đại diện pháp luật: Tô Thị Mỹ Nở
Địa chỉ: Số 416B, Quốc lộ 30, Cụm công nghiệp Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đức Thuận Thành Đạt

Mã số thuế: 0313593407-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Huỳnh Đức Thành
Địa chỉ: Số 631, Nguyễn Văn Trỗi, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU VINH HạNH

Mã số thuế: 0314350326-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Vinh
Địa chỉ: Số 225A, khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử TíN PHáT - CHI NHáNH THANH BìNH

Mã số thuế: 1301065179-006 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN BÌNH
Địa chỉ: Số 824, ấp Nam, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - XâY DựNG MINH TâM

Mã số thuế: 1400117981 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tâm
Địa chỉ: Số 45/B, khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp TN Võ Tùng

Mã số thuế: 1400119636 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Bình
Địa chỉ: Số 420, ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH XăNG DầU TâN LONG

Mã số thuế: 1400120254 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Kiên
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Thành

Mã số thuế: 1400120374 - Người đại diện pháp luật: Trương Chí Thành
Địa chỉ: Số 885, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Bình Thành

Mã số thuế: 1400121089 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đủ
Địa chỉ: Số 199, Khu dân cư trung tâm, ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Long

Mã số thuế: 1400122981 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thái
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Mỹ

Mã số thuế: 1400186706 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Châu
Địa chỉ: Số 143, QL 30, khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

UBND Xã An Phong

Mã số thuế: 1400290295 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thị, Xã An Phong, , Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp