Tìm kiếm
Có 187 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Nam Trà My Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-796 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Trình
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY CP XâY DựNG 699

Mã số thuế: 0100934250-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phước
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Trà Linh 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và PHáT TRIểN ĐIệN CửU LONG

Mã số thuế: 0301395182 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Long
Địa chỉ: Km 120+800 Quốc lộ 40B, Thôn 3, Xã Trà Don, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRựC HUY

Mã số thuế: 0401370914-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trực
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Nam Trà My

Mã số thuế: 4000293106-015 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trà Mai, , Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

DNTN chế biến nông lâm hải sản Tài Chương

Mã số thuế: 4000355313 - Người đại diện pháp luật: Bùi Như Chương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

HTX vận tải và xây dựng Nam Trà My

Mã số thuế: 4000393527 - Người đại diện pháp luật: Võ Duy Tín
Địa chỉ: Thôn 2 - Trà Mai, , Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CôNG TY CP Tư VấN XâY DựNG KIếN NAM

Mã số thuế: 4000474409 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Diễm Trang
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH PHúC CườNG

Mã số thuế: 4000483812 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Tồn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI TRườNG SơN HảI

Mã số thuế: 4000483837 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, , Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Công ty TNHH xây dựng và thương mại 126

Mã số thuế: 4000498713 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Anh
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Công Ty CP Thủy Điện Trà Linh

Mã số thuế: 4000501268 - Người đại diện pháp luật: Lê Chí Chiến
Địa chỉ: Nhà máy Thuỷ điện Trà Linh 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HươNG QUế

Mã số thuế: 4000532555 - Người đại diện pháp luật: Tạ Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Trung tâm y tế huyện Nam Trà My

Mã số thuế: 4000621082 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai, , Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DươNG TIếN

Mã số thuế: 4000637558 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Dương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Phòng Tài Nguyên - Môi Trường

Mã số thuế: 4000659008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Trà Mai, , Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Mã số thuế: 4000676557 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai, , Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRà GIANG

Mã số thuế: 4000684420 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Dưỡng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Phòng Kinh tế - Hạ Tầng

Mã số thuế: 4000684967 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai, , Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Xây Dựng

Mã số thuế: 4000684981 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai, , Huyện Nam Trà My, Quảng Nam