Tìm kiếm
Có 5.240 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tập Đoàn Dệt May Việt Nam - Nhà Máy Sản Xuất Vải Yarn Dyed

Mã số thuế: 0100100008-049 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Đức
Địa chỉ: Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên á, ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG ĐứC HòA LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-151 - Người đại diện pháp luật: Lại Ngọc Thu
Địa chỉ: Số 999, tỉnh lộ 825, Khu vực 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Long An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐứC HòA LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-158 - Người đại diện pháp luật: Phan Tấn Luân
Địa chỉ: Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Long An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC ĐứC HòA LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-438 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Khanh
Địa chỉ: ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hoà, Long An

CôNG TY Cổ PHầN THUốC BảO Vệ THựC VậT VIệT TRUNG

Mã số thuế: 0101564588 - Người đại diện pháp luật: Chu Ngọc Phượng
Địa chỉ: Lô G05-1- Khu công nghiệp Đức Hòa 1- Hạnh Phúc, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế HòA BìNH

Mã số thuế: 0101856703-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Chinh
Địa chỉ: Lô MC 3+4, Khu công nghiệp Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

CôNG TY TNHH THIếT Bị Y Tế THáI MINH

Mã số thuế: 0102037062 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Điệp
Địa chỉ: Lô HB14 � HB15, Khu Công Nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THUốC BảO Vệ THựC VậT LIêN DOANH NHậT Mỹ

Mã số thuế: 0102379806 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý
Địa chỉ: Lô MB2-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Liên Doanh Nhật Mỹ Tại Long An

Mã số thuế: 0102379806-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Thanh Quý
Địa chỉ: Lô MB2-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CUộC SốNG XANH

Mã số thuế: 0102740902-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Chí Hiếu
Địa chỉ: LD8, đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân Lượng Việt Nam

Mã số thuế: 0104907385-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Đạt
Địa chỉ: ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

CôNG TY Cổ PHầN GIAO HàNG TIếT KIệM - CHI NHáNH ĐứC HòA

Mã số thuế: 0106181807-096 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: 191C - 192C Khu Vực 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT - THươNG MạI QUYếT TIếN

Mã số thuế: 0106392050-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: ấp 2, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI LONG AN

Mã số thuế: 0107490572-016 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quang Hưng
Địa chỉ: số 42C, khu phố 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH LONG AN - CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN TáI TạO MIềN BắC

Mã số thuế: 0109135728-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thành Đức
Địa chỉ: Lô E8-C, Đường số 14, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH LONG AN - CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN TáI TạO MIềN TâY

Mã số thuế: 0109135735-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Đức
Địa chỉ: Lô E8-C, Đường số 14, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN TáI TạO SơN NAM

Mã số thuế: 0109147402-001 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Nguyễn Quang Châu
Địa chỉ: Lô G12 A, Đường số 5, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH LONG AN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN TáI TạO SơN NAM

Mã số thuế: 0109147402-002 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Nguyễn Quang Châu
Địa chỉ: Lô E8-C, Đường số 14, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN TáI TạO PHú Mỹ

Mã số thuế: 0109147427-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải
Địa chỉ: Lô G12 A, Đường số 5, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN TáI TạO Mỹ PHướC

Mã số thuế: 0109148484-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải
Địa chỉ: Lô G12 A, Đường số 5, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An