Tìm kiếm
Có 879 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LONG Hồ VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100686174-636 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhựt Bình
Địa chỉ: Số 9A khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP HòA PHú VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100686174-637 - Người đại diện pháp luật: Đinh Tấn Cường
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Phước Long, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Địa điểm Kinh doanh - Vĩnh Long 01

Mã số thuế: 0100978593-014 - Người đại diện pháp luật: TRAN HUU VINH
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH ĐôI MắT á CHâU

Mã số thuế: 0104084734-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Sô� 283/20 â�p Bi�nh Ho�a 2, Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT Và XâY DựNG ĐạI LộC PHáT

Mã số thuế: 0107267648-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đạo
Địa chỉ: Số 56D/3, ấp Phú Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH VĩNH LONG CôNG TY TNHH VINALOTT

Mã số thuế: 0108189914-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Vũ
Địa chỉ: 378, Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TổNG CôNG TY 28 - CửA HàNG BáN Lẻ XăNG DầU VĩNH

Mã số thuế: 0300516772-059 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đức Hoàng
Địa chỉ: Tổ 5 (Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 37), ấp Long hưng, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Tại Vĩnh Long

Mã số thuế: 0300632232-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Địa chỉ: Số 29B/02 ấp Long Hưng, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0300649476-030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tình
Địa chỉ: Số 37A ấp Hưng Quới, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP TOWA (VIệT NAM) - CHI NHáNH SOUTHERN STAR

Mã số thuế: 0300716267-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Lô II-5 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ASTRO (SàI GòN)

Mã số thuế: 0300791225-001 - Người đại diện pháp luật: Yo Chan Song
Địa chỉ: Số 7A/5 ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ACECOOK VIệT NAM TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0300808687-007 - Người đại diện pháp luật: Đặng Vĩnh Khương
Địa chỉ: Lô số A3, Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT TIếN HùNG - XưởNG THêU - VĩNH LONG

Mã số thuế: 0301102189-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Dung
Địa chỉ: Số B38, đường số 17, KDC ấp Phước Yên B, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

NHà MáY Bê TôNG HùNG VươNG - CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH HùNG VươNG

Mã số thuế: 0301115156-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Khu IV Tuyến công nghiệp Cổ Chiên, ấp Sơn Đông, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ DU LịCH BếN THàNH TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0301171827-039 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hiếu
Địa chỉ: Tổ 14, ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Chi nhánh Cty TNHH TM & SX Tôn Phước Khanh Vĩnh Long

Mã số thuế: 0301422157-005 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tơ
Địa chỉ: Lô 16 ô(9-10-11-12) ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH HòA PHú

Mã số thuế: 0302567652-149 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Linh
Địa chỉ: Số 227 tổ 15, khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hưng - Chi Nhánh Vĩnh Long

Mã số thuế: 0302783893-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Hưng
Địa chỉ: Số 329/29 ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vịnh Trà - Chi Nhánh Vĩnh Long

Mã số thuế: 0302950745-002 - Người đại diện pháp luật: Hồng Minh Kim
Địa chỉ: Số 173, Quốc lộ 57, ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN ĐạI VIệT HươNG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0303107954-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trung Quân
Địa chỉ: Lô số A4, Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long