Tìm kiếm
Có 1.793 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY Hà NộI

Mã số thuế: 0100100826-017 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thành Hưng
Địa chỉ: Km12 Quốc Lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XE KHáCH Hà NộI - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: 0100106017-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Huy Thông
Địa chỉ: Kiot số 13, Bến xe khách Quế Võ, Km10 - Quốc lộ 18, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traenco - Trung Tâm Tralacen

Mã số thuế: 0100108617-017 - Người đại diện pháp luật: Lưu Quốc Khánh
Địa chỉ: Số nhà 52, khu 1, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Công Ty TNHH âu Lạc - Chi Nhánh Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100370156-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Long
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Trường trung cấp nghề âu Lạc

Mã số thuế: 0100370156-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Hà Liễu xã Phương Liễu, , Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN QUế Võ BắC NINH

Mã số thuế: 0100686174-562 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình nhuận
Địa chỉ: Số 195, khu 1, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MáY Và THIếT Bị KIM SơN

Mã số thuế: 0100877429 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Lô G1, KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Nhà Máy Sản Xuất Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên ân

Mã số thuế: 0101149648-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trọng Đức
Địa chỉ: Lô II-8.3 khu công nghiệp Quế Võ 2, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH Bách Diệp tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101158970-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kinh Dũng
Địa chỉ: Thôn Giang Liễu xã Phương Liễu, , Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH GIấY Và BAO Bì Hà NộI

Mã số thuế: 0101161860 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Học
Địa chỉ: khu liền kề KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN VIEPAC

Mã số thuế: 0101343028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Kỳ
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, thôn Do Nha, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH GIA CôNG GươNG KíNH Số 1

Mã số thuế: 0101349573 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Hoàng
Địa chỉ: Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH gia công gương kính số 1 tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101349573-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bẩy
Địa chỉ: Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MOLDPIA TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0101482617-002 - Người đại diện pháp luật: LEE YONG MO
Địa chỉ: Khu liền kề KCN Quế Võ, Thôn Do Nha, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐôNG XUâN

Mã số thuế: 0101491467 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐôNG XUâN - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: 0101491467-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Sáng
Địa chỉ: Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế DELTA TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0101502542-005 - Người đại diện pháp luật: Dương Lạc An
Địa chỉ: NR: Đặng Văn Vĩnh, Quốc lộ 18, thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Tid - Nhà Máy Thang Máy Tid

Mã số thuế: 0101505134-002 - Người đại diện pháp luật: Kim Yuong Kon
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐôNG NAM DượC SóC SơN

Mã số thuế: 0101744975 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Nho
Địa chỉ: Đường 18, Thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần Vipaco tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101858299-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Giang
Địa chỉ: Đường D3, KCN Quế Võ II, , Huyện Quế Võ, Bắc Ninh