Tìm kiếm
Có 487 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100107638-043 - Người đại diện pháp luật: Hữu Minh Thắng
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Vân Đồn, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0100108039-022 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Hoàn
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Vân Đồn

Mã số thuế: 0100111948-231 - Người đại diện pháp luật: Lương Bích Huyền
Địa chỉ: Số 251, tổ 1, khu 4, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VâN ĐồN QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-159 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: Số 221, đường 334, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nam Kinh Tại Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 0101365550-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Châu
Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG TRườNG AN - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0101503306-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Ngữ
Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PMS

Mã số thuế: 0101607256 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thu Huyền
Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THIếT Bị THủ Đô TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0102399778-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Lê Kiểm
Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

TRUNG TâM DịCH Vụ HàNG KHôNG VâN ĐồN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH LUMINA VIệT NAM

Mã số thuế: 0102730559-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hữu Hiếu
Địa chỉ: Tầng 1, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Thôn Giữa, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN TRí TUệ VàNG � CHI NHáNH VâN ĐồN

Mã số thuế: 0104508983-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoài Linh
Địa chỉ: Thôn Đông Trung, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN DT

Mã số thuế: 0105790965 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tiến Đức
Địa chỉ: Số 52, tổ 2, khu 8, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Khoáng Sản Quang Lâm

Mã số thuế: 0105953955-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Đạt
Địa chỉ: Số nhà 138, khu phố 9, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CôNG TY LUậT TNHH NELSON Và CộNG Sư - CHI NHáNH VâN ĐồN

Mã số thuế: 0106192206-005 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huy Thìn
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HàNG KHôNG TASECO TạI VâN ĐồN

Mã số thuế: 0107007230-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Long
Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư GREEN HOMES

Mã số thuế: 0107696439-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Số 519 phố Lý Anh Tông, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN PN GROUP

Mã số thuế: 0107828075 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Trang
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI DầU KHí TâN HưNG - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0108488079-001 - Người đại diện pháp luật: ĐINH THỊ QUỲNH TRANG
Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và KINH DOANH BấT ĐộNG SảN HảI PHáT - CHI NHáNH VâN ĐồN

Mã số thuế: 0108567242-011 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU THẮNG
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM SạCH PHúC HưNG

Mã số thuế: 0109016689-001 - Người đại diện pháp luật: TRỊNH QUYẾT THẮNG
Địa chỉ: Tổ 3, Khu 4, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

CN CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Hà NộI - TRUNG TâM BáN Lẻ Số 88 ĐườNG 334 CáI RồNG

Mã số thuế: 0311609355-084 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: Số 88, đường 334, khu 4, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh