Tìm kiếm
Có 128 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUAN HóA THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-502 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Vĩnh Đức
Địa chỉ: Số 21, Khu 2, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI LIXIN

Mã số thuế: 2300985873 - Người đại diện pháp luật: NGUYEN THI HIEP
Địa chỉ: Khu Mướp, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI VIệT HưNG

Mã số thuế: 2800710690 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Hưng
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Xuân Nhung, khu 2, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HTX chế biến Lâm sản Quan Hoá

Mã số thuế: 2800775144 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc
Địa chỉ: Bảo Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Hợp tác xã Hà Long

Mã số thuế: 2800789228 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Hà
Địa chỉ: Bản Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quan Hoá

Mã số thuế: 2800830998 - Người đại diện pháp luật: Lò Đức Liêm
Địa chỉ: Khu 7- Thị trấn, , Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DUYệT CườNG

Mã số thuế: 2800855706 - Người đại diện pháp luật: Chiu Han Tang
Địa chỉ: Bản Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Hợp tác xã Thành Đạt

Mã số thuế: 2800960450 - Người đại diện pháp luật: Hà Đức Duyệt
Địa chỉ: Bản Đỏ, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Hợp tác xã Hợp Phát

Mã số thuế: 2800993865 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Cỗi Khiêu , Xã Phú Nghiêm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã

Mã số thuế: 2801057280 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bình
Địa chỉ: Bản Cang, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HTX Thương mại và Dịch vụ du lịch Sinh Vượng

Mã số thuế: 2801191617 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Vượng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Hợp tác xã Xuân Dương

Mã số thuế: 2801260148 - Người đại diện pháp luật: Dương Ngọc Thắng
Địa chỉ: Khu Khằm, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Hợp tác xã phát triển nông thôn Quan Hóa

Mã số thuế: 2801279131 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Yên
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ĐứC TàI

Mã số thuế: 2801321880 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuyền
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Thuyền, Khu Khằm, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Trường THPT Quan Hóa

Mã số thuế: 2801332177 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Quan Hóa, , Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Trường mầm non thị trấn Quan Hóa

Mã số thuế: 2801332233 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn Quan Hóa, , Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Trường THCS Phú Lệ

Mã số thuế: 2801358802 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản sại - Xã Phú Lệ, , Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Trường Tiểu học Phú Sơn - Quan Hóa

Mã số thuế: 2801359355 - Người đại diện pháp luật: Hàn Thế Vượng
Địa chỉ: Bản Chiềng - Xã Phú Sơn, , Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân

Mã số thuế: 2801359443 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản éo - Xã Thanh Xuân, , Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Trường Mầm non xã Hiền Kiệt

Mã số thuế: 2801361393 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hiền Kiệt, , Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá