Tìm kiếm
Có 1.182 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM CHI NHáNH KCN TRảNG BàNG

Mã số thuế: 0100111948-138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Châu
Địa chỉ: 1564 A1, quốc lộ 22, khu phố An Bình, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã TRảNG BàNG TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-671 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trinh
Địa chỉ: Số 1, Quốc lộ 22A, Khu phố Gia Huỳnh, Phường Trảng Bàng , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP TRảNG BàNG TâY NI

Mã số thuế: 0100686174-672 - Người đại diện pháp luật: Lại Văn Phê
Địa chỉ: Km32, Quốc lộ 22, Khu phố An Bình, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU VIệT LONG - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0107436060-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hùng Phong
Địa chỉ: Tổ 10, ô Bàu Tre, Khu phố Tân Lộc, Phường Gia Lộc , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP THươNG MạI ĐầU Tư PHú LâM - Xí NGHIệP GIầY GIA PHú

Mã số thuế: 0300395052-004 - Người đại diện pháp luật: Trầm Mỹ Hòa
Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Gia Lâm, Phường Gia Lộc , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SEPZONE - LINH TRUNG (VIệT NAM) - KHU CHế XUấT Và CôNG NGHIệP LINH TRUNG III

Mã số thuế: 0300742098-001 - Người đại diện pháp luật: Yang Kai Yong
Địa chỉ: Khu phố Suối Sâu, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY XâY DựNG Lê PHAN (TNHH) - NHà MáY Bê TôNG Lê PHAN TRảNG BàNG

Mã số thuế: 0301125316-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lực
Địa chỉ: Lô B3.4, Đường DB2, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị CôNG NGHIệP HữU HồNG - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0301224370-007 - Người đại diện pháp luật: thạch vũ thùy linh
Địa chỉ: Lô A22.1A, đường D7, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng

Mã số thuế: 0301250148-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Phú
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Trảng Cỏ, Xã Đôn Thuận, , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng -Thương Mại Nguyễn -Trương

Mã số thuế: 0301354411-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ten
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Lộc Tân, Phường Lộc Hưng , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY - ĐầU Tư - THươNG MạI THàNH CôNG

Mã số thuế: 0301446221-006 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Đẹp Em
Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

Trạm Xăng dầu Liên Thành

Mã số thuế: 0301446359-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Thành
Địa chỉ: Tỉnh lộ 56, ấp Lộc Trị, Xã Hưng Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ SONG BìNH TạI TâY NINH

Mã số thuế: 0301446415-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Hà
Địa chỉ: Đường Hương Lộ 2, Tổ 14, Khu phố An Bình, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phước Thạnh - Trạm Xăng Dầu Quang Sáu 2

Mã số thuế: 0301446503-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Cường
Địa chỉ: Thửa đất số 0135, 0785, 793, Tờ bản đồ số 7, ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU PHướC THạNH - TRạM XăNG DầU PHướC THạNH 4

Mã số thuế: 0301446503-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Cường
Địa chỉ: Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 27, khu phố Gia Huỳnh, Phường Trảng Bàng , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Kim Phú Thạnh

Mã số thuế: 0301484178 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Tịnh Phong, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM-DV Kim Phú Thạnh

Mã số thuế: 0301484178-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Dũng
Địa chỉ: ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SợI THế Kỷ

Mã số thuế: 0302018927-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Triệu Hòa
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị LạNH Và CáCH NHIệT TST

Mã số thuế: 0302165110-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Sinh
Địa chỉ: Lô 127, Đường 6, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CôNG TY TNHH DệT MAY LAN TRầN

Mã số thuế: 0302277181 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lan
Địa chỉ: Lô 37, đường số 6, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, km32, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh