Tìm kiếm
Có 125 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH THạNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-486 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Thuận
Địa chỉ: Khu phố Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Sơn Tại Bình Định

Mã số thuế: 0102279745-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Thôn ĐăKTraL, Xã Vĩnh Kim, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mai Ca

Mã số thuế: 3100747552-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Bản
Địa chỉ: Lô D Cụm CN Tà Súc, thôn Định Tường, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CôNG TY TNHH LâM NGHIệP SôNG KôN

Mã số thuế: 4100259010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đạo
Địa chỉ: Thôn Định An, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Xí Nghiệp Thủy Lợi Định Bình - Chi Nhánh Công Ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bình Định

Mã số thuế: 4100259395-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quế
Địa chỉ: Thôn Định Nhất, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Hợp tác xã DV NN Định Quang

Mã số thuế: 4100354391 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định Quang, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

HTX nông nghiệp Vĩnh Thịnh

Mã số thuế: 4100354401 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Vĩnh An ngoại, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

HTX nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Định Thành

Mã số thuế: 4100354440 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Định Tam, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP BìNH THạNH

Mã số thuế: 4100436661 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Triệu
Địa chỉ: Thôn Định Bình, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Định Bình

Mã số thuế: 4100454188 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Oanh
Địa chỉ: Thôn Định Bình - TT Vĩnh Thạnh, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN TổNG HợP VĩNH THạNH

Mã số thuế: 4100494751 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hồ Nguyên
Địa chỉ: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Công Ty TNHH Trung Hiệp

Mã số thuế: 4100507859 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Luyến
Địa chỉ: Làng M3, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CôNG TY TNHH THANH TUấN

Mã số thuế: 4100540616 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN TRà XOM

Mã số thuế: 4100605687 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Hiện
Địa chỉ: Thôn K8, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Công Ty TNHH Dải Ngân Hà

Mã số thuế: 4100656868 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Nhi
Địa chỉ: Khu Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4100695183 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Long
Địa chỉ: Làng K11, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 4100726628 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Phi
Địa chỉ: TT Vĩnh Thạnh, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT - THươNG MạI VĩNH THạNH

Mã số thuế: 4100730166 - Người đại diện pháp luật: Phan Công Chuẩn
Địa chỉ: Cụm công nghiệp tà Súc, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Trung Tâm Y Tế Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 4100732290 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định An, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Công Ty Cổ Phần Bình Định Granite

Mã số thuế: 4100757746 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Ký
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tà Súc, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định