Tìm kiếm
Có 5.278 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC HOàI ĐứC

Mã số thuế: 0100101114-035 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Xí NGHIệP THứC ăN CHăN NUôI AN KHáNH - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHăN NUôI VIệT NAM- CTCP

Mã số thuế: 0100104443-010 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tuyên
Địa chỉ: Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VIGLACERA HữU HưNG

Mã số thuế: 0100107243 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thuật
Địa chỉ: Đường Chùa Tổng, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 19-5, Bộ CôNG AN - CHI NHáNH CHIếN THắNG

Mã số thuế: 0100110126-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Khu Công nghiệp An ninh, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 19-5, Bộ CôNG AN - Xí NGHIệP Cơ KHí TRANG PHụC

Mã số thuế: 0100110126-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ban
Địa chỉ: Khu công nghiệp An Ninh, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam - Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Mã số thuế: 0100111948-159 - Người đại diện pháp luật: Đào Tuyết Mai
Địa chỉ: Vân Canh, , Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH Mỹ ANH

Mã số thuế: 0100235478 - Người đại diện pháp luật: Từ Thị Bích Lộc
Địa chỉ: Km 18,5, Quốc lộ 32 Hà Nội - Sơn Tây, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sơn Lâm

Mã số thuế: 0100237323 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Diệp
Địa chỉ: Km19, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH HOàI ĐứC

Mã số thuế: 0100283873-126 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Luân
Địa chỉ: Lô A38-NV16 ô số 11 và ô số 12, Khu đô thị mới hai bên đường, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Quốc Đạt

Mã số thuế: 0100366569-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AN thọ - Xã An khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Nhà máy cơ khí Hồng Đăng

Mã số thuế: 0100385628-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đăng Đạo
Địa chỉ: Km 10 đường cao tốc Láng Hoà Lạc, khu CN An Khánh,, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT TRUNG HưNG

Mã số thuế: 0100386371 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hiệp
Địa chỉ: Thôn Rô, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH HOàN CầU II

Mã số thuế: 0100512474 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Danh
Địa chỉ: Km số 9 + 800 Đại Lộ Thăng Long, Cụm Công nghiệp An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chi nhánh công ty TNHH Hoàn Cầu II

Mã số thuế: 0100512474-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Danh
Địa chỉ: Lô 6, cụm công nghiệp An Khánh,, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HOàI ĐứC Hà TâY

Mã số thuế: 0100686174-437 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ban
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ cao tại Hoài Đức

Mã số thuế: 0100774085-004 - Người đại diện pháp luật: Diệu Phương Nam
Địa chỉ: Km 15+800, quốc lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chi nhánh công ty TNHH ánh Sáng

Mã số thuế: 0100778280-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Anh Vũ
Địa chỉ: Thôn Phương Viên, xã Song Phương, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG TâN MAI

Mã số thuế: 0100779069 - Người đại diện pháp luật: Tạ Đăng Ninh
Địa chỉ: ô số 1, lô 8, cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chi cục thuế huyện Hoài Đức

Mã số thuế: 0100786940-032 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Nam
Địa chỉ: Trạm Trôi, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ĐầU Tư ĐứC MINH

Mã số thuế: 0100819610 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Phương Bảng, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội