Tìm kiếm
Có 674 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-515 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Số 56, Phố 2, Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Chi nhánh Thanh Hoá - Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Hiệp Phát NTB

Mã số thuế: 0104351450-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Long
Địa chỉ: Km 6 đường Quốc Lộ 1, thôn Dục Tú, , Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TNHH MộT THàNH VIêN TìNH THươNG - CHI NHáNH THANH HóA, TỉNH THANH HOA

Mã số thuế: 0104971045-014 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Đồng
Địa chỉ: Số 78, khu phố 2, Xã Quảng Châu, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG Đô THị THàNH HưNG

Mã số thuế: 0106509069 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn 1, , Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH HạT GIốNG HANA

Mã số thuế: 0106693636 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

TRUNG TâM NGHIêN CứU Và SảN XUấT HạT GIốNG HANA - CHI NHáNH CôNG TY TNHH HạT GIốNG HANA

Mã số thuế: 0106693636-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ THANH HẢI
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY CP Tư VấN CôNG NGHệ Và DịCH Vụ TàI NGUYêN MôI TRườNG TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0106765633-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Tân
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Tân, Thôn Ngọc Trà 1, Xã Quảng Trung, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY Cổ PHầN NôNG LâM NGHIệP ĐứC PHú

Mã số thuế: 0106768779-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Tân
Địa chỉ: QL45, thôn Yên Phú, Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Cần Vương - Chi Nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0106872434-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số nhà 206, Khu phố 1, , Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0106980045-025 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Anh Dũng
Địa chỉ: Cụm làng nghề Quảng Phong, Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CHI NHáNH TạI THANH HóA CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI Và DU LịCH VNDA VIệT NAM

Mã số thuế: 0107860086-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Khoa
Địa chỉ: Nha� ông TriÊnh Bu�i Gia, thôn 1, Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và NộI THấT THIếT Kế 47 THăNG LONG

Mã số thuế: 0107924572 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn Ninh Phúc, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và GIảI PHáP NướC TâN á ĐạI THàNH TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0108705661-005 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Dục Tú, Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0108705693-053 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Dục Tú, Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU HOà PHONG

Mã số thuế: 0201558299-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Số 142 - Khu phố 1, , Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CN Công ty TNHH SOTO tại Thanh hóa

Mã số thuế: 0301916999-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Hải
Địa chỉ: Thôn Phúc Thành- Quảng Lợi, , Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH SUNJIN VINA - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0303897815-001 - Người đại diện pháp luật: Hwang Sang Won
Địa chỉ: Cụm Làng nghề, Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG - VậN TảI Số CHíN

Mã số thuế: 0304874458-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Phong
Địa chỉ: thôn 4, Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TậP ĐOàN SơN THáI THàNH TạI THANH HOá - TRUNG TâM DạY NGHề Y Tá ĐIề

Mã số thuế: 0310186717-001 - Người đại diện pháp luật: Đới Sỹ Diệp
Địa chỉ: Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng Quốc tế, thôn Tân Đoài, , Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Chi Nhánh Thanh Hóa - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Kim Hồng

Mã số thuế: 0312179306-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Đoài
Địa chỉ: Thôn Hợp Hưng, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá