Tìm kiếm
Có 113 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100686174-737 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

UBND Xã Bình An

Mã số thuế: 5000169950 - Người đại diện pháp luật: Ma Công Khâm
Địa chỉ: , Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

UBND Xã Thổ Bình

Mã số thuế: 5000170018 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn Sự
Địa chỉ: , Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

UBND Xã Hồng quang

Mã số thuế: 5000170152 - Người đại diện pháp luật: Phù Đức Lâm
Địa chỉ: , Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KHáNH NAM TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000221657 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000227673-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG MườI TIếN

Mã số thuế: 5000227994 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Thôn Nậm Đíp, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Trường trung học cơ sở Hồng Quang

Mã số thuế: 5000228476 - Người đại diện pháp luật: Tống Thị Vĩnh Bình
Địa chỉ: Thôn Nà nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Trường Tiểu Học Bình An

Mã số thuế: 5000228878 - Người đại diện pháp luật: Ma Thị Nhẫn
Địa chỉ: , Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Trường Trung Học Cơ Sở Thổ Bình

Mã số thuế: 5000228892 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Trường Tiểu Học Thổ Bình

Mã số thuế: 5000228966 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Trường Trung Học Cơ Sở Bình An

Mã số thuế: 5000229046 - Người đại diện pháp luật: Chẩu Văn Giai
Địa chỉ: , Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Trường Tiểu Học Hồng Quang

Mã số thuế: 5000229085 - Người đại diện pháp luật: Ma Thị Niềm
Địa chỉ: Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000232144-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kiên
Địa chỉ: thôn Nà Tông, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Trường Trung Học Phổ Thông Thượng Lâm

Mã số thuế: 5000250175 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Xã Thượng Lâm,, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Xuân Lập

Mã số thuế: 5000250263 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn Lũng Giềng, Xã Xuân Lập, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phúc Yên

Mã số thuế: 5000250270 - Người đại diện pháp luật: Chẩu Văn Đội
Địa chỉ: thôn Phiêng Mơ, Xã Phúc Yên, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Lăng Can

Mã số thuế: 5000250288 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lăng Can,, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Uỷ Ban Nhân Dân Xã khuân Hà

Mã số thuế: 5000250295 - Người đại diện pháp luật: Chẩu Văn Toan
Địa chỉ: Xã Khuân Hà,, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thượng Lâm

Mã số thuế: 5000250305 - Người đại diện pháp luật: Mai Trọng Đạt
Địa chỉ: Xã Thượng Lâm,, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang