Tìm kiếm
Có 237 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KRôNG BôNG ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-471 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Chi Nhánh Đắk Lắk - Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Hợp Hưng

Mã số thuế: 0314322826-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thái Bình Dương
Địa chỉ: Buôn Mnang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG KIM ĐồNG KHáNH

Mã số thuế: 3603459670-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN KIM KHÁNH
Địa chỉ: Buôn Tliêr, Xã Hòa Phong, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Xí nghiệp tư doanh XD Đức Toàn

Mã số thuế: 6000169991 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Toàn
Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Thị Trấn KrôngKma, , Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Hợp tác xã vận tải cơ giới Krông Bông

Mã số thuế: 6000170228 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 5 - Thị trấn Krông Kma, , Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

DNTN Hương Phiếu

Mã số thuế: 6000172200 - Người đại diện pháp luật: Hà Phiếu
Địa chỉ: Thôn 1, xã Yang Kang, , Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP KRôNG BôNG

Mã số thuế: 6000173564 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tường Vi
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Khuê Ngọc Điền, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

BưU ĐIệN HUYệN KRôNG BôNG � BưU ĐIệN TỉNH ĐắK LắK � CHI NHáNH TổNG CôNG TY BưU ĐIệN VIệT NAM CôNG TY

Mã số thuế: 6000234714-016 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trung Phúc
Địa chỉ: Số 189 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thảo Tâm

Mã số thuế: 6000382141 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 4 Khối 7 - Thị Trấn Krông Kma - Huyện Krông Bông, , Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Tín Thành

Mã số thuế: 6000387407 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Thông
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH YêN BìNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 6000463016 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Hùng
Địa chỉ: Buôn Khóa, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

DNTN Xăng dầu Thành Tâm

Mã số thuế: 6000467701 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Tàu
Địa chỉ: thôn 3 xã Hòa sơn, , Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất đai huyện Krông Bông

Mã số thuế: 6000474201-007 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TDP 4, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

UBND Thị Trấn Krông Kmar

Mã số thuế: 6000485098 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ 6, TT Krông Kmar, , Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

UBND Xã CưKty

Mã số thuế: 6000495508 - Người đại diện pháp luật: Đồng Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn 5, xã Cưkty, , Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Trung Tâm Y Tế huyện Krông Bông

Mã số thuế: 6000496131 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: Khối 7, Thị Trấn Krông Bông, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: 6000496149 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Dậu
Địa chỉ: Tổ Dân Phố 4, Thị Trấn Krông Kmar, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông

Mã số thuế: 6000496170 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Loan
Địa chỉ: TDP 1, Thị Trấn Krông Kmar, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Phòng Kinh Tế và Hạ tầng

Mã số thuế: 6000496325 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Chương
Địa chỉ: Thị Trấn Krông Kmar, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Phòng Giáo Dục

Mã số thuế: 6000496364 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Quý
Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Krông Kmar, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk